English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Photoshop

TRAJANJE KURSA: 1 sedmica po modulu od 10h, Ukupno 1 modul, 1 sedmica(1x10h)


Početak nastave: 21.09. i 28.09. 2015. Na upit!


Adobe Photoshop je program za obradu, kreiranje i prezentovanje fotografija, slikanje i dizajn. Toliko je rasprostranjen među profesionalcima da nema konkurenciju. Pošto prvenstveno služi za obradu fotografija, obuka je namenjena prvenstveno fotografima, grafičkim i web dizajnerima koji se svakodnevno sreću sa problemom obrade fotografija. A pošto predstavlja dobar izbor za slikanje, biće izuzetno koristan i slikarima i ilustratorima. Tu spadaju i oni koji se bave izradom tekstura za video igrice i arhitektonske vizualizacije.TRAJANJE SEMINARA: 1-2 sedmice, 1 modul,ovisno o intenzitetu nastave


Kurs trаje 2  sedmice i ima ukupno 20 punih sati u jednom modulu. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru.

ZA GRUPE : 10 dolazaka/dana=5x sedmično 2h =Ukupno 10h po 60'.

Individualno: 4 dolaska/dana=4x sedmično po 2h =8h

Grupna obuka traje 10 punih sati i organizovana je tako da dolazite 5 dana po puna 2 sata dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke te uz usaglašenost svih polaznika. Termini su: prijepodnevni i popodnevni. Nastava traje 2h dnevno.


Dinamika nastave : Intenzivna 4-5xsedmično(svakim radnim danom) i poluintenzivna 2-3xsedmično(svaki drugi radni dan)


Materijali i neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome su instalirani QXP, Photoshop CS5 i Corel Draw x3, ovisno o tipu kursa koji se pohađa.


CIJENE

Postoje TRI varijante obuke grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi:  Cijena 99KM/Modul/Polaznik, za 10h (PDV uključen)

2. Individualni rad: 399KM/Modul, za 8h(PDV uključen)

3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu pod 2. Individualni rad


alkulacija cijene za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika(2-3) cijena se uvećava za 30%)


Napomena:

 • 10% popusta za bivše polaznike
 • cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima


GRUPE

Grupe su male od min 3-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. NOTE: Kurse se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!


OKVIRNI SADRŽAJ KURSA PS

Navedene teme su mogući izbor okvirnog sadržaja, odn. predavač će izabrati odgovarajući sadržaj kursa a prema potrebama polaznika. (Tailor made courses) 


1.Uvod

 • Radno okruženje (palete)
 • Otvaranje i kreiranje novih fajlova
 • Tipovi fajlova
 • Navigacija kroz dokument
 • Uvoz AI, EPS i PDF fajlova

2.Rad sa bojom

 • Foreground i Background boja
 • Swatches panel
 • Biranje boje iz Color panela
 • Biranje boja i Color Picker prozor
 • CMYK, RGB, HSB i LAB

3.Kolorne i tonske korekcije

 • Image – Adjustments
 • Ostale komande Image menija

4.Selekcije

 • Osnovne selekcije uz pomoć Marquee alata
 • Lasso alati
 • Magic Wand
 • Quick Selection
 • Ostali načini selektovanja
 • Feather
 • Crop alat
 • Measure alat

5.Četkice

 • Četkice i rad sa četkicama
 • Modovi bojenja
 • Gumice
 • History četkica

6.Retuširanje fotografija

 • Clone Stamp
 • Healing Brush i Patch alati
 • Content Aware tehnologija
 • Dodge, Burn i Sponge alati
 • Smudge, Blur i Sharpen
 • Liquify filter

7.Slojevi

 • Move alat
 • Osnovne manipulacije nad objektima
 • Slojevi i Layers panel
 • Rad sam maskama
 • Povezivanje i grupisanje slojeva
 • Spajanje slojeva (MERGE i FLATTEN)

Tekst

 • Character i Paragraph paneli

Efekti

 • Layer Styles – senke, sjajevi i ostali efekti nad slojevima
 • Upotreba više efekata istovremeno
 • Često korišćeni efekti na tekstu
 • Styles panel

8.Filteri

 • Filter galerija
 • Česti efekti koji se koriste u dizajnu

9.Štampanje

 • Štampanje i priprema za štampu

10.TestUvod

 • Radno okruženje (palete)
 • Otvaranje i kreiranje novih fajlova
 • Tipovi fajlova
 • Navigacija kroz dokument
 • Uvoz AI, EPS i PDF fajlova

Rad sa bojom

 • Foreground i Background boja
 • Swatches panel
 • Biranje boje iz Color panela
 • Biranje boja i Color Picker prozor
 • CMYK, RGB, HSB i LAB

Kolorne i tonske korekcije

 • Image – Adjustments
 • Ostale komande Image menija

Selekcije

 • Osnovne selekcije uz pomoć Marquee alata
 • Lasso alati
 • Magic Wand
 • Quick Selection
 • Ostali načini selektovanja
 • Feather
 • Crop alat
 • Measure alat

Četkice

 • Četkice i rad sa četkicama
 • Modovi bojenja
 • Gumice
 • History četkica

Retuširanje fotografija

 • Clone Stamp
 • Healing Brush i Patch alati
 • Content Aware tehnologija
 • Dodge, Burn i Sponge alati
 • Smudge, Blur i Sharpen
 • Liquify filter

Slojevi

 • Move alat
 • Osnovne manipulacije nad objektima
 • Slojevi i Layers panel
 • Rad sam maskama
 • Povezivanje i grupisanje slojeva
 • Spajanje slojeva (MERGE i FLATTEN)

Tekst

 • Character i Paragraph paneli

Efekti

 • Layer Styles – senke, sjajevi i ostali efekti nad slojevima
 • Upotreba više efekata istovremeno
 • Često korišćeni efekti na tekstu
 • Styles panel

Filteri

 • Filter galerija
 • Česti efekti koji se koriste u dizajnu

Štampanje

 • Štampanje i priprema za štampu
 
164370