English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Corel Draw

TRAJANJE KURSA: 1 sedmica po modulu od 10h, Ukupno 3 modula, 3 sedmice(3x10h)


Početak nastave: 21.09. i 28.09. 2015., .... itd. Na upit!


Kurs Corel Draw je namijenjen onim polaznicima, koji žele da nauče kako da svoje ideje pretoče brzo i efikasno u profesinalno grafičko riješenje. Tokom kursa ćete naučiti kako da dizajnirate logotipe, kataloge, vizit karte, plakate, časopise.i još mnogo toga. Naučićete kako da radite pripremu za štampu i prelom teksta. Takodje ćete znati i kako da postojeće dokumente prebacite u PDF format, odnosno da kreirate nove dokumente u PDF formatu. Neće Vam ostati nepoznate ni palete boja koje se koriste u štampi, i načini uskladjivanja istih sa Vašim radovima.


TRAJANJE KURSA/SEMINARA: 1 sedmica po modulu - Ukupno 3 modula, 3 sedmice(3x10h)

ZA GRUPE :    1 MODUL= 5 radnih dolazaka/dana= 5x sedmično po 2h dnevno = Ukupno 10h. (progres test zadnji sat, a ispit za certifikat nakon oba modula). Za kandidate koji pohađaju samo jedan modeul izdaje se progres report.


Individualno: 1 MODUL= 4 radna dolaska/dana =4x sedmično po 2h dnevno = Ukupno 8h po 60'. (progres test zadnji sat, a ispit za certifikat nakon oba modula). Za kandidate koji pohađaju samo jedan modeul izdaje se progres report.


Grupna obuka traje 10 punih sati po jednom modulu i organizovana je tako da dolazite 5 dana u sedmici nastava pohađa po 2h dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke te uz usaglašenost svih polaznika. Termini su: prijepodnevni i popodnevni. 

Dinamika nastave : Intenzivna 3-5xsedmično po 2-3h(svakim radnim danom) i poluintenzivna 2-3xsedmično(svaki drugi radni dan) po 2-3h.


Kome je namijenjen?

Kurs Corel Draw-a je namijenjen onim polaznicima, koji žele da nauče kako da svoje ideje pretoče brzo i efikasno u profesinalno grafičko rešenje. Corel Draw - trаje ukupno oko 3 sedmice i ima 30 punih sati, raspoređenih u 3 modula odn. 10h po jednom modulu. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru.


Šta ćete naučiti?

Uz pomoć naših predavača tokom kursa ćete naučiti kako da dizajnirate logotipe, kataloge, vizit karte, plakate, časopise.i još mnogo toga. Naučićete kako da radite pripremu za štampu i prelom teksta. Takodje ćete znati i kako da postojeće dokumente prebacite u PDF format, odnosno da kreirate nove dokumente u PDF formatu. Neće Vam ostati nepoznate ni palete boja koje se koriste u štampi, i načini uskladjivanja istih sa Vašim radovima.


Materijali neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome su instalirani QXP, Photoshop CS5 i Corel Draw x3, ovisno o tipu kursa koji se pohađaCIJENE

Postoje TRI varijante obuke grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi:         99KM/Modul/Polaznik,  za 10h(za firme + PDV)

2. Individualni rad:  499KM/Modul/Polaznik, za   8h(za firme + PDV

3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad

Kalkulacija cijene POD 1. za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika(3-4) cijena se uvećava za 30-50%)


Napomena:

 • 10% popusta za bivše polaznike
 • cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima
 • za polaznike sa predznanjem

Kalkulacija cijene za minimum 3 polaznika, za manji broj polaznika(2-3) cijena se uvećava za 30%)


Grupe

Grupe su male od min 3-6 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. NOTE: Kurse se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!OKVIRNI SADRŽAJ KURSA - MODUL 1

Navedene teme su mogući izbor okvirnog sadržaja, odn. predavač će izabrati odgovarajući sadržaj kursa a prema potrebama polaznika. (Tailor made courses) 


I. Radno okru ženje

 • Vektori u odnosu na bitmape
 • Kontrole CorelDraw-a
 • Rad sa menijima
 • Rad sa Tools paletom
 • Zoom alat
 • Hand Alat
 • Rad sa Docker-ima
 • CorelDraw Help
 • Stručna terminologija

II. Početak i rukovanje fajlovima

 • Pokretanje CorelDraw-a
 • Pravljenje novog dokumenta
 • Otvaranje dokumenta
 • Uvoženje grafike i teksta
 • Snimanje fajlova
 • Pravljenje backup-a
 • Exportovanje u druge programe
 • Rad sa prozorima

III. Crtanje osnovnih oblika

 • Pravougaonici: Crtanje i manipulacija
 • Elipse: Crtanje i manipulacija

IV. Selekcija, manipulacija i skaliranje objekata

 • Selektovanje objekata
 • Pomeranje objekata
 • Skaliranje objekata
 • Brisanje objekata

V. Složeniji oblici

 • Mnogouglovi i zvezde
 • Crtanje spirala
 • Crtanje mreža
 • Perfect Shape objekti

VI. Krive i prevojne tačke krive

 • Tri tipa prevojnih tačaka
 • Konvertovanje osnovnih oblika u krive
 • Rad sa prevojnim tačkama


Progres Test M2

 • Polaznici treba da samostalno urade ispitni zadatak i time pokažu da su sposobni da se brzo i efikasno savladaju zahtjeve ovog kursa.


OKVIRNI SADRŽAJ KURSA - MODUL 2


VII. Prave i krive linije

 • Alatka FreeHand
 • Alatka Besier
 • Pen alat
 • Polyline alat
 • 3 Point Curve
 • Podešavanje parametara linija
 • Dodavanje vrhova strelica
 • Kaligrafske linije
 • Presecanje objekata
 • Eraser alat
 • Artistic Media alat

VIII. Podešavanje stranice i dokumenta

 • Podešavanje veličine i orjentacije stranice
 • Podešavanje pozadine dokumenta
 • Dodavanje stranica
 • Brisanje stranica
 • Kretanje po dokumentu

IX. Alatke za precizne radnje

 • Lenjiri
 • Merne jedinice
 • Korišćenje pomoćnih linija
 • Korišćenje mreže pomoćnih linija
 • Dimension alat
 • Statusna linija
 • Poravnanje i raspoređivanje objekata

X. Boje i popune

 • Popune čistom bojom i konture
 • Palete boja
 • Pipeta i kantica
 • Color Management
 • Pravljenje ferlaufa
 • Dodavanje Patterna
 • Dodavanje tekstura
 • Interactive Mesh Fill

XI. Rad sa tekstom

 • dodavanje teksta dokumentu
 • Formatiranje teksta
 • Uvoženje teksta
 • Manipulacija tekstom
 • Parametri za rad sa pismom i pasusima

XII. Specijalni efekti nad tekstom

 • Rotiranje i iskošenje teksta
 • Senka
 • Tekst na krivoj
 • 3D efekti
 • Efekat neona


Progres Test M2

 • Polaznici treba da samostalno urade ispitni zadatak i time pokažu da su sposobni da se brzo i efikasno savladaju zahtjeve ovog kursa.OKVIRNI SADRŽAJ KURSA - MODUL 3


XIII. Redosled objekata i rad sa Layer-ima

 • Menjanje redosleda objekata
 • Rad sa layer-ima

XIV. Rad sa više objekata

 • Grupisanje objekata
 • Zaključavanje objekata
 • Kombinovanje i razdvajanje objekata
 • Transformacije nad objektima


XV. Specijalni efekti

 • Korišćenje ovojnica
 • Korišćenje ferlaufa
 • Dodavanje perspektive
 • Bevel
 • PowerClip
 • Pravljenje senke
 • Interactive Transparency alat
 • Interactive Distortion alat
 • Smudge i Roughen alati
 • Interactive Contour
 • Lens Docker
 • Kopiranje i kloniranje objekata


XVI. Rad sa slikama

 • Rad sa simbolima
 • Scrapbook Docker


XVII. Rad sa bitmapama

 • Filteri
 • Traceovanje bitmape
 • Efekti nad bitmapama
 • Modovi miješanja boja


XVII. CorelDraw i web

 • Treminologija web-a
 • Alati CorelDraw-a namijenjeni web-u
 • Dodavanje pozadine stranici
 • Imenovanje web stranice
 • Dodavanje grafike stranici
 • Dodavanje linkova i anchor-a
 • Konvertovanje dokumenata u web strane


XIX. Štampa

 • Osnovno o štampi
 • Štampanje velikih formata
 • Alternativne opcije papira i štampača
 • Priprema za filmovanje
 • Preflight i Print Preview


XX. Ispit M3

 • Polaznici treba da samostalno urade ispitni zadatak i time pokažu da su sposobni da se brzo i efikasno savladaju zahtjeve ovog kursa.COREL DRAW

Kome je namenjen:
Kurs Corel Drow-a je namenjen onim polaznicima, koji žele da nauče kako da svoje ideje pretoče brzo i efikasno u profesinalno grafičko rešenje.Šta ćete naučiti:
Uz pomoć naših predavača tokom kursa ćete naučiti kako da dizajnirate logotipe, kataloge, vizit karte, plakate, časopise.i još mnogo toga.
Naučićete kako da radite pripremu za štampu i prelom teksta.
Takodje ćete znati i kako da postojeće dokumente prebacite u PDF format, odnosno da kreirate nove dokumente u PDF formatu.
Neće Vam ostati nepoznate ni palete boja koje se koriste u štampi, i načini uskladjivanja istih sa Vašim radovima.
Plan kursa:
Termini od 5 časova (5x45 minuta), 3 puta nedeljno.
Trajanje kursa: 40 časova
Cena: 21000 dinara Pojedinačna nastava
Trajanje kursa: 30 časova
Cena za pojedinačnu nastavu: 27000 dinara
 
164370