English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Privatni (individualni) časovi - Dodatna osoba gratis!

Veliki popust za individualne-privatne časove. Možete beplatno uključiti i vašeg kolegu, kolegicu, prijatelja, poslovnog partnera, brata, sestru i sl. Dodatna osoba je gratis. Dvoje uči jedan plaća. Individualni časovi One to one ili Two to one,  2 osobe za jednu cijenu.  Ako želite EFIKASNO I BRZO učiti strane jezike, ovaj program je pravi izbor za Vas. Izaberite teme, intenzitet i termine. Ako ste prezaposleni,  nemate puno vremena i često ste na službenim putovanjima naš fleksibilni program, skrojen prema vašim potrebama, će u potpunosti odgovarati vašim zahtjevima. Dopunite ili proširite svoje znanje, govorne vještine, poslovnu korespondenciju, naučite prezentirati, pregovarati ili voditi sastanke na nekom od stranih jezika. Intenzitet nastave je prilagođen vašim mogućnostima i  potrebama. Bićete prezadovoljni rapidnim napretkom te programom koji će obuhvatiti sve vještine i sve to sa vrhunski obrazovanim i prema međunarodnim standardima obučenim predavačima, a onda je to pravi izbor za vas. Zajedno sa vama pravimo raspored u fleksibilnim terminima u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim satima. Možete se upisati svakog mjeseca u toku jedne godine. Platite za jednu osobu a pohađaju dvije uz uslov da su polaznici približno jednakog znanja. Termini su fleksibilni uz uslov da se zajednički usaglase. UPIS U TOKU!! 


BIRAJTE:  WEEKEND, WEEKPlus ili  TWO WEEKS PROGRAM


1 - "Weekend Marathon" - Termini pohađanja nastave, petak 8 časova+subota 8 časova i to 4 časa prije podne, pauza od najmanje 1h te 4 časa popodne, 1čas=45'.

2 - "WeekPlus Super Intensive" - Termini pohađanja nastave, ponedjeljak - petak po 4 časa dnevno, total 20 časova po 45'.

3 - "W2 Two-weeks" program" - Maksimalno dvije sedmice. Termini pohađanja nastave, ponedjeljak - petak po 2 časa dnevno, total 20 časova po 45'.


  CIJENE (važe za individualne časove ili časove u paru)


- 320.00KM, za ukupno 10 časova, 4x3 časa dnevno, jedan vikend ili produženi vikend.


- 480.00KM, za ukupno 15 časova, 5x3 časa dnevno, jedna sedmica.


- 599.00KM, za ukupno 20 časova, 5x3časa dnevno, jedna i po sedmica


- 640,00KM, za ukupno 20 časova, 5x2časa dnevno, dvije sedmice


NOTE: Dodatna osoba je gratis!! (PDV je uključen u cijenu)


Šta učiti?  Koje oblasti?

U skladu sa vašim željama i potrebama, naš team će skrojiti kurseve iz programa  kako slijedi :


Programi izučavanja :

- BE Poslovni program

- ESP - Strukovni program (medicina, pravo, ekonomija, građevina, arhitekrura, mašinstvo, elektrotehnika, informatika odn.

diplomatsija, javni sektor-armija, policija, državni službenici,osoblje u  stranim predstavništvima, ambasadama, ..i sl; )

- Korektivni gramatički seminar(brza korekcija gramatike uz primjenu iste kroz stvarnu komunikaciju)

- Uvježbavanje vještina : govora, pisanja, razumjevanja teksta, slušanja.

- Uvježbavanje vještina : Telefoniranje na engleskom, Poslovna prepiska, Pisanje izvještaja

Vođenje sastanaka, Uspješno prezentiranje, Usvajanje specifičnog vokabulara, fraza, idioma, i sl.

- Akademski program, Priprema za TOEFL, IELTS i mnogi drugi na zahtjev klijenata.


 
147217