English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

CERTIFIKATI INTERLINGUA Sarajevo


Certifikati

Od školske 2016/17 godine naš centar će izdavati certifikate o uspjehu,  pohađanju, te uzvještaj o progresu polaznika.

Interlingua certifikati će se izdavati na 3 načina : 


1. Certifikati o uspjehu se izdaju nakon ispita, pismene i usmene provjere znanja, i to za nivoe:

Pripremni

A1

In Certifi. A1

nakon odslušanih 140 časova/ pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Osnovni

A2

In Certifi. A2

nakon odslušanih 280 časova/ pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Prijelazni

B1

In Certifi. B1

nakon odslušanih 400 časova/ pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Samostalni

B2

In Certifi. B2

nakon odslušanih 640 časova/ pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Napredni

C1

In Certifi. C1

nakon odslušanih 880 časova/ pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Vrsni

C2

In Certifi. C2

nakon odslušanih1120časova/ pokazanog znanja i vještina datog nivoa

Tabela 1


NIVO

OZNAKA

BR.ČASOVA

BROJ MODULA

ISPIT/Certifikat

1. PRIPREMNI: Starter/Beginner

A1

80

4 modula

A1

2. OSNOVNI  A: Elementary

 A2.1

100

5 modula

 

3. OSNOVNI  B: Pre-intermediate

  A2.2

100

5 modula

A2

4. PRIJELAZNI : Intermediate

B1

120

6 modula

B1

5. SAMOSTALNI A:Up-intermediate

B2.1

120

6 modula

 

6. SAMOSTALNI B: Pre-advance

B2.2 

120

6 modula

B2

7. NAPREDNI: Advanced

C1

240

12 modula

C1

8. VRSNI: Proficiency

C2

240

12 modula

C2

Total

1120

56 modula

2. Certifikati o pohađanju se izdaju nakon svakpg nivoa, završene knjige, i to za kurseve:

Svaki od Interlingua-e kreiranih kurseva (A1, A2.1, A2.2, B1, B2.1. B2.2, C1.1, C1.2, C2.1, C2.2) sadrži 5-6 modula od po 20 časova. U tabeli 2 je precizan prikaz broja kurseva i njegovih modula sa pojedinačnim fondom sati.


3. Interlingua Izvještaj o progresu, nakon svakog modularnog testa izdaje se report o progresu.1. Certifikat o znanju stranog jezika


Certifikat o uspješno položenom ispitu(slika 1).  Uslov za dobivanje certifikata je da kandidat položi sve vještine R, W, L, S, V, G. Ukoliko ne položi bilo koju od vještina izdaje se samo certifikat o pohađanju kursa. (slika 2). U ovom slučaju polaznici mogu nastaviti na slijedeći kurs-modul ukoliko imaju prosjek ocjena preko 60% .

Na kraju svakog EU nivoa(kao u tabeli 2) izdaje se certifikat o uspješno položenom završnom ispitu odgovarajućih nivoa kako slijedi:


Certifikat A1: nakon A1.2 Beginner +  A2.1.1 - Elementary 

Certifikat A2: nakon A2.2 Preintermediate

Certifikat B1: nakon B1 Intermediate;

Certifikat B2: nakon B2.1 Up-Intermed + B2.2 Pre-Advanced;

Certifikat C1: nakon C1.1 Advanced Low + C1.2 Advanced;

 Certifikat C2: nakon C2.1 Mastery A + C2.2 Mastery B

slika 1                                                                                                                                                                 slika 2 

2. Certifikat o pohađanju kursa(svaka 2-3 modula, ovisno o nivou)


Certifikati o pohađanju se izdaju na 2 načina:


1. U slučaju da polaznik završi min 2 ili 3 modula ili sve module certifikati o pohađanju se izdaju na slijedeći način i za nivoe kako sijedi:


Starter: nakon prva 2 modula izdaje se certifikat o pohađanju: Starter A1.1,nakon 2. dva modula certifikat o pohađanju Beginner A1.2.

Elementary: nakon 2. modula izdaje se certifikat o pohađanju: Elementary A2.1.1, a nakon 4. modula certifikat o pohađanju: Post Elementary A2.1.2

Pre-Intermediate: nakon 2. modula izdaje se certifikat o pohađanju: Pre-Intermediate A2.2.1, a nakon 4. modula certifikat o pohađanju Low-Intermediate A2.2.2;

Intermediate: nakon 2. ili 3. modula izdaje se certifikat o pohađanju: Mid-Intermediate,  B1.1.1 ili B1.1(ovisno o br.modula), a nakon 5. modula izdaje se certifikat o pohađanju: Intermediate B1.2;

Up-Intermediate: nakon 2. modula izdaje se certifikat  o pohađanju: High-Intermediate B2.1.1, a nakon 3. modula izdaje se certifikat o pohađanju: Higher-Intermediate B2.1.1, a nakon 5. modula certifikat o pohađanju: Upper-Intermediate B2.1.2

Pre-Advance: nakon 2. modula izdaje se certifikat o pohađanju: High-Up-Intermediate B2.2.1, a nakon 3. modula Higher Up-Intermediate B2.2.1, a nakon 5. modula se izdaje certifikat o pohađanju: Pre-Advance B2.2.2

2. U slučaju da polaznik nakon završetka knjige nije uspješno završio kurs izdaje se samo certifikat o pohađanju, uz uslov minimalne prisutnosti od 66%.
3. Izvještaj/Report  

- Izvještaj o progresu polaznika nakon svakog modula od 20 časova. Nema ocjene/ grafikon progresa svih vještina. Opisuje se procentualno svaka vještina pojedinačno. U opisu se nalazi skala ocjena od E-A(1-5), a za svaku navedenu veštinu. 


-Ocjena progresa „E“  znači da je polaznik pokazao veoma slab progres odgovarajuće vještine. Ocjena „D“ je slab progres, traži više rada, a pokriva dio od granične linije sa „E“ pa sve do gornje  crte koja graniči sa „C“. Ocjena znanja „C“ je indikator dobrog progresa i solidnog znanja, pokriva nivo od granične linije sa „C“ pa sve do gornje crte koja graniči sa „B“. Ocjena znanja „B“ je indikator vrlo dobrog progresa i  dobrog  znanja.. Ocjena „A“ je odličan progres i indikator je veoma jakih perfomansi polaznika.

CEFR

nivoi

Nivoi-Opisno

Koliko

časova?

Koliko modula?

Koliko kurseva?

Broj modula

po kursu

C2

Vrsni

240

12

Proficiency A

Proficiency B

2x6

C1

Napredni

200

10

Lower Advance C1.1

Mid-Advance C1.2

2x5

B2

Samostalni

280

14

Up-intermed. B2.1

Pre-advanced B2.2

FCE B2

(2x5) + 4

B1

Prijelazni

200

10

Intermediate B1.1

Gold PET B1

2x5

A2

Osnovni

200

10

Elementary A2.1

Pre-intermediate A2.2

KET A2

4+5+1

A1

Pripremni

80

4

Pripremni - Beginner A1

1x4

 
156572