English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

PROCEDURA UPISA


UPIS I REGISTRACIJA ZA KURS: Informacije za kurs ili seminar se mogu dobiti isključivo na web stranici škole www.interlingua.ba, te putem emaila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli . 

Prijave na sve kurseve i seminare se vrši putem emaila. Svi interesanti za upis mogu pronaći aplikaciju za kurs na  linku Aplikacija za kurs putem emaila, koja se isprinta, popuni, skenira te kao takva pošalje datim emailom. Nakon uplate rezervacije/ registracije u min iznosu od 100KM, skola određuje vel. iznosa u skladu sa programom kursa, administracija Interlingue obavještava klijente o ulaznom testiranju, datumu intervju ili daljeg usmenog dogovora a vezano za nastavnu dinamiku, način plaćanja razlike za kurs, termine i sl.

Nakon UT polaznici se raspoređuju u grupe prezentira im se raspored te tačan datum i sat početka nastave odn iznos razlike uplate za kurs.


PROCEDURA UPISA

NASTAVA

Program: G - Rad u grupi

Program I Individualni casovi

PROVJERA ZNANJA

Testiranje za uvid znanja str.jez. mozete izvrsiti na 2 nacina:

1. Provjera znanja sa certifikatom

2. Ulazno testiranje za određivanje nivoa nakon kojeg imate namjeru pohađati trazene kurseve.

 PROCEDURA PLAĆANJA

Sve uplate izvrsiti na žiro račun Intelingua d.o.o, br. 1020290000013152 kod Union Banke DD Sarajevo.

Svrha doznake: Uplata za KURS……………….jezika/Provjeru znanja stranog ili bosanskog jezika.

Primalac: Interlingua d.o.o. Sarajevo - Centar za strane jezike, usluge i ostalo obrazovanje.
KAD I KAKO?

Upis  na sve kurseve i seminare obično traje od prve sedmice pa do 25-og u svakom mjesecu, a traje 2-3 sedmice. Početak nastave je svake prve sedmice narednog mjeseca. Termini upisa su objavljeni na web stranici škole. Nastava za grupe polaznika se organizuje čim se popuni minimalan broj od 3-4 polaznika u jednoj jezičkoj grupi. Cijena kursa se određuje prema cijenovniku i u skladu sa brojem polaznika u grupi. Maksimalni broj u grupi je 8 polaznika.

Možete se upisati svakog radnog dana od 12-17h uz obaveznu prethodnu najavu telefonom ili emailom(preferiramo).

ILS organizuje nastavu u svakoj opciji vel.grupe tj od 2 do 8 polaznika a polaznik pristaje na iste prilikom upisa. Interlingua zadržava pravo prolongiranja upisa ili početka nastave (najviše 2 sedmice) te eventualnog otkazivanja kursa. U tom slučaju se vrši povrat sredstava na ime uplate za kurs. 

Svi polaznici koji se upišu na kurs rade  ulazno testiranje, provjeru znanja gramatike i vokabulara te procjenu vještina na produktivnom i receptivnom nivou. Takođe svi polaznici, prema potrebama, popune TNA - Anketu analize potreba polaznika kurseva. U ovom slučaju postoji mogućnost pomjeranja polaznika na više/niže nivoe, a u skladu sa nivoom znanja engleskog jezika u smislu gramatike, vokabulara, pisanja, čitanja, slušanja, govora i sl. tj. prema CEF skali Vijeća EU.

Uplata registracije iznosi min 100KM, ista se uplaćuje prije ulaznog testiranja tj 14 dana prije početka nastave. Ostatak iznosa za kurs u iznosu ovisnom o broju polaznika u grupi se uplaćuje 7 dana prije početka nastave odnosno nakon objave rezultata ulaznog testa.


ODUSTANAK OD KURSA/CANCELLATION

1. U slučaju odustanka od 7 i više dana prije početka nastave vrši se povrat uplaćenih sredstava na ime kursa.

2. Za odustanak od 6-2 dana prije početka nastave zaračunava se registracija 100KM do 150KM, ovisno o programu kursa, osim u slučaju teže bolesti(uz dokaz doktora) gdje se zadržava iznos od 50% cijene registracije kursa tj 75KM.

3. U slučaju odustanka DAN PRIJE početka nastave ili nakon početka nastave zaračunava se cjelokupan iznos tj 100% uplaćenih sredstava na ime kursa.
KOLIKO KURSEVA/MODULA  U JEDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI?

Prema EU standardima tj CEF-u postoji 9 EU nivoa/ kurs-knjiga (A1 beginner to C2 proficiency).  U našoj školi su slijedeći nivoi: TOTAL ENGLISH - Starter(3-4 modula), Elementary(4 modula), Pre-Intermediate(4 modula), Intermediate(5 modula), Upp-Intermediate(5 modula), Pre-Advance(5 modula), CUTTING EDGE/CAE - Advanced(po 5 modula), Mastery 1(po 5 modula), Mastery 2(po 5 modula), a svaki od tih modula po 20 časova. U jednoj školskoj godini, od 1.septembra tekuće do 31.avgusta naredne godine možete u prosjeku završiti 3-4 EU nivoa tj 12-16 modula (3-4 knjige-EU nivoa ), i to ovisno o vašem vremenu i intenzitetu pohađanja kurseva. Broj mjesečnih upisa u jednoj šk.godini iznosi 15, 11 redovnih i 4 za ljetne intenzivne kurseve.

 
160816