English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

PROCEDURA UPISA


PROCEDURA : Upis  na sve kurseve i seminare obično traje od prve sedmice pa do 25-og u svakom mjesecu, a traje 2-3 sedmice. Početak nastave je svake prve sedmice narednog mjeseca. Termini upisa su objavljeni na web stranici škole. Nastava za grupe polaznika se organizuje čim se popuni minimalan broj od 4 polaznika u jednoj jezićkoj grupi. Maksimalni broj u grupi je 8 polaznika. Možete se upisati svakog radnog dana od 11-18h uz obaveznu prethodnu najavu telefonom ili emailom. U slučaju da se ne upiše dovoljan broj polaznika, naš centar Interlingua zadržava pravo prolongiranja upisa(najviše 2 sedmice) te otkazivanja kursa ukoliko nakon oba upisna roka nije moguće organizirati nastavu zbog nedovoljnog br. polaznika. U tom slučaju se vrši povrat sredstava na ime uplate za kurs.  Svi polaznici koji se upišu na kurs rade  ulazno testiranje, provjeru znanja gramatike i vokabulara te procjenu vještina na produktivnom i receptivnom nivou. Takođe svi polaznici popune TNA - Anketu analize potreba polaznika kurseva. U ovom slučaju postoji mogućnost pomjeranja polaznika na više/niže nivoe, a u skladu sa nivoom znanja engleskog jezika u smislu gramatike, vokabulara, pisanja, čitanja, slušanja, govora i sl. tj. prema CEF skali Vijeća EU. Uplata registracije iznosi min 150KM, ista se uplaćuje prije ulaznog testiranja tj minimum 7 dana prije početka nastave. Ostatak iznosa za kurs se uplaćuje prije početka nastave odnosno nakon objave rezultata ulaznog testa.


ODUSTANAK OD KURSA/CANCELLATION

1. U slučaju odustanka od 7 i više dana prije početka nastave vrši se povrat uplaćenih sredstava na ime kursa.

2. Za odustanak od 6-2 dana prije početka nastave zaračunava se registracija 150KM, osim u slučaju teže bolesti(uz dokaz doktora) gdje se zadržava iznos od 50% cijene registracije kursa tj 75KM.

3. U slučaju odustanka DAN PRIJE početka nastave ili nakon početka nastave zaračunava se cjelokupan iznos tj 100% uplaćenih sredstava na ime kursa.
KOLIKO KURSEVA/MODULA  U JEDNOJ ŠKOLSKOJ GODINI?

Prema EU standardima tj CEF-u postoji 9 EU nivoa/ kurs-knjiga (A1 beginner to C2 proficiency).  U našoj školi su slijedeći nivoi: TOTAL ENGLISH - Starter(3 modula), Elementary(4 modula), Pre-Intermediate(4 modula), Intermediate(5 modula), Upp-Intermediate(5 modula), Pre-Advance(5 modula), CUTTING EDGE/CAE - Advanced(po 5 modula), Mastery 1(po 5 modula), Mastery 2(po 5 modula), a svaki od tih modula po cca 20 časova. U jednoj školskoj godini, od 1.septembra tekuće do 31.avgusta naredne godine možete u prosjeku završiti 3-4 EU nivoa tj 12-16 modula (3-4 knjige-EU nivoa ), i to ovisno o vašem vremenu i intenzitetu pohađanja kurseva. Broj upisa u jednoj šk.godini iznosi 15, 11 redovnih i 4 za ljetne intenzivne kurseve.

 
154241