Bosanski

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Instrukcije za srednjoškolce**v
There are no translations available.

INSTRUKCIJE ZA SREDNJOŠKOLCE

Ukoliko želite da vaše dijete, srednjoškolac, popravi ocjenu u školi, prati nastavu bez poteškoća ili postigne bolji uspjeh u školi tj da se priprema za prijemni na fakultete već sad je vrijeme da se uključite i upišete vaše dijete u naše dodatne nastavne aktivnosti. Naš edukativni centar organizuje instruktivnu nastavu za učenike gimnazija, srednjih škola, stručnih i tehničkih škola i sl.  iz odabranih predmeta kako slijedi : Cambridge & IB nastavni programi na engleskom jeziku, te programi Ministarstva obrazovanja BiH;  ENGLESKI JEZIK (kao predmet izučavanja ili priprema učenika za bolje praćenje nastave na engleskom jeziku - vokabular iz školskih predmeta),....Više... 
NJEMAČKI, BOSANSKI, MATEMATIKA, INFORMATIKA, HEMIJA, FIZIKA, BIOLOGIJA, GEOGRAFIJA, HISTORIJA, SPORTA, LIKOVNNE I MUZIČKE KULTURE TE IZ STRUČNIH PREDMETA DRUGIH SREDNJIH ŠKOLA kao npr. : Statika, Teh.Crtanje, Nacrtna Geometrija, Projektovanje i sl.


Instruktivna nastava se isključivo organizuje u malim grupama od min 4 do max 6 polaznika kako bi se postigla maksimalna posvećenost svakom učeniku i to po cijeni od 25KM po času, a cijena se dijeli na broj polaznika kojih maksimalno može biti 8 u jednoj radnoj grupi približno istog nivoa znanja. Nastava traje 4 sedmice, jedan modul je 20 časova po jednom predmetu. Moguća je kombinacija predmeta, isključivo po izboru čitave grupe.


CIJENE

 

Za 2 polaznika= 12,5KM po satu/ po polazniku = 250KM po polazniku za 20 časova

Za 3 polaznika= 8,33KM po satu/ po polazniku = 166,5KM po polazniku za 20 časova

Za 4 polaznika= 6,25KM po satu/ po polazniku = 125KM po polazniku za 20 časova

Za 5 polaznika= 5,00KM po satu/ po polazniku = 100KM po polazniku za 20 časova

Za 6 polaznika= 4,16KM po satu/ po polazniku = 83,5KM po polazniku za 20 časova

Za 7 polaznika= 3,57KM posatu/ po polazniku =  71,5KM po polazniku za 20 časova

Za 8 polaznika= 3,12KM po satu/ po polazniku = 62,5KM po polazniku za 20 časova


NASTAVA

Nastava se organizuje u prije podnevnim ili popodnevnim terminima svakim radnim danom tj u skladu sa smjenama u školi ili subotom po 3 časa ili kao individualna nastava (privatni časovi 1-1) po ugovorenoj cijeni po jednom školskom času. Svi časovi instrukcija se izvode u prostorijama našeg centra. NASTAVA I TERMINI UPISA;    APLIKACIJA; Da bi se organizirala instruktivna nastava potreban je minimalan broj od 5 polaznika. Učenici mogu biti raspoređeni u grupe prema uzrastu, razredu koji pohađaju, ciljevima izučavanja, modulima i sl. Svaki učenik će moći provjeriti svoje prethodno znanje, dijagnostika,  uz doplatu od 30KM. Prijave se vrše svaki radni dan u prostorijama škole od 11-18 sati. Prvo se uplati registracija u iznosu od 90KM  zatim se uradi dijagnostičko testiranje te se formiraju grupe polaznika prema znanju i uzrastu. Nastava počinje kada se prijavi minimalni broj polaznika. Nastava se može organizirati i u manjim grupama ali prema ukupnoj cijeni minimalnog broja polaznika(6). Instruktivna nastava se može pohađati samo iz jednog predmeta ili kombinacijom 2 i više odgovarajućih predmeta.

 
172405