English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Poslovna informatika - POWER POINT**v

Power Point Presentation

TRAJANJE KURSA: IND 1 sedmica po modulu od 8h, GRUPA Ukupno 1 modul, 1 sedmice(1x10h)


Početak nastave: Na upit!


Microsoft PowerPoint je program za izradu prezentacija, proizvod kompanije Microsoft, sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office. Microsoft PowerPoint služi za izradu multimedijalnih prezentacija, omogučujući dodavanje efekata, slika, zvukova, poveznica... rabi se kao sredstvo pomoći u predavanjima i predstavljanjima nekih problema, proizvoda, usluga...Osnovni formati koje Microsoft Power Point rabi za spremanje svojih dokumenata su PowerPointova prezentacija (PPT), ekstenzija .ppt i PowerPointova projekcija (PPS), ekstenzija .pps. Microsoft Powerpoint može dokumente spremati i u XML formatu, kao PowerPointov predložak (POT) i drugima.TRAJANJE SEMINARA: 1 Modul, 1 sedmica

ZA GRUPE:     5 dolazaka/dana=5x2h=10h po 60'.

Individualno: 4 dolaska/dana=4x2h=8h po 60'

*NOTE: Grupna obuka traje 8 punih sati i organizovana je tako da dolazite 5 dana po puna 2 sata dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke te uz usaglašenost svih polaznika. Termini su: prijepodnevni i popodnevni. Nastava traje 2h dnevno.

Dinamika nastave : Intenzivna 4-5xsedmično(svakim radnim danom) i poluintenzivna 2-3xsedmično(svaki drugi radni dan)


Materijali neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome su instalirani MS Office


CIJENE

Postoje TRI varijante obuke grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi:        90KM/Modul/Polaznik,  za 10h(PDV uključen)

2. Individualni rad:  399KM/Modul/Polaznik, za   8h(+PDV)

3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad

Napomena:

 • 10% popusta za bivše polaznike
 • cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima

NOTE: ZA PRAVNA LICA I ORGANIZIRANE GRUPE CIJENA ZA 10h(60') IZNOSI 499KM+PDV

Kalkulacija cijene za minimum 4 polaznika, za manji broj polaznika(2-3) cijena se uvećava za 30%)


GRUPE

Grupe su male od min 5-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. NOTE: Kurse se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!


SADRŽAJ KURSA  - POWER POINT

 • Dugme “New Slide”
 • Kako sačuvati podatke?
 • Otvaranje postojeće prezentacije
 • Zatvaranje postojeće prezentacije ili programa
 • Načini prikaza slajdova (Slide Views)
 • Dugme Undo
 • Microsoft Clip Art
 • Slika u Microsoft PowerPoint
 • Microsoft PowerPoint – ClipArt Online!
 • AutoShapes
 • Word Art
 • Text Box
 • Animacija
 • Zvuk
 • Prikaz prezentacije – Slide Show
 • Osnovne radnje prilikom prezentovanja
 • Dorada prezentacije
 • Promena slajdova – Transitions
 • Tekst efekti – Custom Animation
 • Boje na slajdu i promena pozadine slajda
 • Podešavanje boja u postojećoj kolornoj šemi
 • Pozadina slajda – Background
 • Predefinisani obrasci – Design Templates
 • Podešavanja u toku prezentacije – Set Up Show
 • Definisanje vremena trajanja prikaza slajda
 • Kreiranje Custom Slide Show-a
 • Kako učiniti prezentaciju prenosivom
 • Rad sa tastaturom
 • Saveti prilikom dizajna
 • Osnovne radnje prilikom prezentovanja
 
175668