English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Poslovna informatika - EXCEL**v

MS Excell

TRAJANJE KURSA: 1 sedmica po modulu od 10h, Ukupno 1 modul, 1 sedmica1(1x10h)


Početak nastave: 29.9-11 mjeseca i 7.12.2018. ili Na upit!


Microsoft Excel je za program za tablično računanje, proizvod kompanije Microsoft, sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office. Microsoft Excel uglavnom služi za rješavanje problema matematičkog tipa pomoću tablica i polja koje je moguće povezivati različitim formulama. Može poslužiti i za izradu jednostavnijih baza podataka. Na temelju unesenih podataka, lako iz tablica može stvarati grafikone.Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona. Česta mu je primjena u uredima, gdje služi za izradu troškovnika, obračuna i sl. MS excel se sastoji od redaka i stupaca. ...


.....Sjecište redaka i stupaca nazivaju se ćelije. Osnovni format koji Microsoft Excel rabi za spremanje svojih dokumenata je Excelova radna knjiga (XLS) a datotekama dodaje ekstenziju .xls, te Excelova proračunska tablica (XML). Može spremiti i kao Excelov predložak (XLT) i u mnogim drugim formatima.


TRAJANJE KURSA/SEMINARA: 1 sedmica po modulu - Ukupno 1 modul, 1 sedmica(1x10h)

ZA GRUPE :    1 MODUL= 5 radnih dolazaka/dana= 5x sedmično po 2h dnevno = Ukupno 10h. (progres test zadnji sat, a ispit za certifikat nakon oba modula). Za kandidate koji pohađaju samo jedan modeul izdaje se progres report. Kalkulacija cijene za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika cijena se uvećava za 30%)


Individualno: 1 MODUL= 4 radnih dolazaka/dana =3x sedmično po 2h dnevno = Ukupno 8h po 60'. (progres test zadnji sat, a ispit za certifikat nakon oba modula). Za kandidate koji pohađaju samo jedan modeul izdaje se progres report.


Grupna obuka traje 14 punih sati po jednom modulu i organizovana je tako da dolazite 5 dana u sedmici nastava pohađa po 2h dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke te uz usaglašenost svih polaznika. Termini su: prijepodnevni i popodnevni.


Dinamika nastave : Intenzivna 3-5xsedmično po 2-3h(svakim radnim danom) i poluintenzivna 2-3xsedmično(svaki drugi radni dan) po 2-3h.Materijali neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome su instalirani MS Office.


CIJENE

Postoje TRI varijante obuke grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi:         90KM/Modul/Polaznik,  za 10h(PDV uključen)

2. Individualni rad:  399KM+PDV/Modul/Polaznik, za  8h ili cca 14 časova po 45'

3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad

Napomena:

 • 10% popusta za bivše polaznike
 • cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima

NOTE: ZA PRAVNA LICA I ORGANIZIRANE GRUPE CIJENA ZA 10h(60') IZNOSI 499KM+PDV


GRUPE

Grupe su male od min 4-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo.OKVIRNI SADRŽAJ MS EXCEL - Osnovna verzija

Navedene teme su mogući izbor okvirnog sadržaja, odn. predavač će izabrati odgovarajući sadržaj kursa a prema potrebama polaznika. (Tailor made courses)


I dan

 • Objašnjenje izgleda Excel-ovog prozora
 • Rad sa alatima, otvaranje i zatvarane paleta
 • Unošenje i izmena podataka u poljima
 • Menjanje ponuđenih širina kolona i redova
 • Podešavanje parametara strane i odre đivanje položaja jednog lista na Excelovom radnom listu
 • Opšte podešavanje Excel-a
 • Navigacija kroz tekst tastaturom i mišem
 • Obeležavanje jednog ili više polja
 • Obeležavanje dela teksta u jednom polju
 • Kopiranje i premeštanje jednog ili više polja ili dela teksta u poljima

II dan

 • Formatiranje jednog ili više polja istovremeno – crtanje okvira, bojenje polja, bojenje slova, pozicija i ojentacija teksta u poljima, spajanje dva ili više polja u jedno i postavljanje raznih formata za datume i valute
 • Primena autofil kopiranja u susedna polja
 • Primena na konkretnim primerima

III dan

 • Unos formula – osnovnih matematičkih operacija sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje
 • Sabiranje u tri koraka
 • Korišćenje funkcija iz Excela za pronalaženje maksimalnih, minimalnih, celih i prosečnih vrednosti kao i broja članova nekog skupa podataka

IV dan

 • Kreiranje grafikona na osnovu izabranih podataka iz polja
 • Uređivanje grafikona u smislu boja, veličine slova i položaja
 • Kopiranje grafikona i tabele u Word-ov dokument i pvezivanje ta dva dokumenta
 • Kori šćenje radnih listova za efikasniji rad u Excel-u

V dan

 • Primena na konkretnim primerima
 • Pretraga i lepše slaganje podataka po dokumentu
 • Pravljenje baze podataka od Excel-ovih tabela (filteri)
 • Ažuriranje podataka pomoću postavljenih filtera za pretraguOKVIRNI SADRŽAJ MS EXCEL - Napredna verzija


 • Imenovanje ćelija, opsega, konstanti, formula…
 • Sortiranje
 • Auto filter
 • Korišćenje objekta Form
 • Međurezultati
 • Validacija podataka
 • Razdvajanje složenih podataka u više kolona
 • Konsolidacija podataka
 • Kreiranje liste podataka
 • Zaštita podataka
 • Uslovno formatiranje
 • Područje štampanja
 • Prelom strane
 • Napedne funkcije (VlookUp, Index, Match, Indirect, Offset…)
 • Pivot tabele 
178000