English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Poslovna informatika - WORD**v

MS Word

TRAJANJE KURSA: IND 1 sedmica po modulu od 10h, GRUPA Ukupno 1 modul, 1 sedmica1(1x10h)


Početak nastave: 29.9-11 mjeseca  i 7.12.2016. ili Na upit!


Microsoft Word je program za obradu riječi, proizvod kompanije Microsoft, sastavni je dio programskog paketa Microsoft Office. MS Word služi za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata, omogućujući primjenu različitih stilova oblikovanja. Također omogućuje dodavanje različitih objekata: tablica, slika, grafikona... Jednostavan je za korištenje, te početnici lako mogu svladati njegove osnovne funkcije, no njegovu punu funkcionalnost mogu iskoristiti samo dobri poznavatelji. Česta mu je primjena u uredima....


....Osnovni format koji Microsoft Word rabi za spremanje svojih dokumenata je Wordov dokument (DOC) a datotekama dodaje ekstenziju .doc Microsoft Word može dokumente spremati i u HTML formatu, kao Wordov predložak (DOT), u Rich Text formatu (RTF), najnoviji docx ili kao obični tekst (TXT). Sastoji se od teoretske nastave i vježbi. Kurs je namijenjen svim uzrastima.


TRAJANJE KURSA/SEMINARA: 1 sedmica po modulu - Ukupno 1 modul, 1 sedmica(1x10h)

ZA GRUPE :    1 MODUL= 5 radnih dolazaka/dana= 5x sedmično po 2h dnevno = Ukupno 10h. (progres test zadnji sat, a ispit za certifikat nakon oba modula). Za kandidate koji pohađaju samo jedan modeul izdaje se progres report. Kalkulacija cijene za minimum 5 polaznika, za manji broj polaznika(2-3) cijena se uvećava za 30%)


Individualno: 1 MODUL= 4 radnih dolazaka/dana =3x sedmično po 2h dnevno = Ukupno 8h po 60'. (progres test zadnji sat, a ispit za certifikat nakon oba modula). Za kandidate koji pohađaju samo jedan modeul izdaje se progres report.


Grupna obuka traje 10 punih sati po jednom modulu i organizovana je tako da dolazite 5 dana u sedmici nastava pohađa po 2h dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke te uz usaglašenost svih polaznika. Termini su: prijepodnevni i popodnevni. 

Dinamika nastave : Intenzivna 3-5xsedmično po 2-3h(svakim radnim danom) i poluintenzivna 2-3xsedmično(svaki drugi radni dan) po 2-3h.


Materijali neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome su instalirani MS Office


CIJENE

Postoje TRI varijante obuke grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi:        90KM/Modul/Polaznik,  za 10h(PDV uključen)

2. Individualni rad:  399KMPDV/Modul/Polaznik, za   8h

3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. Individualni rad

Napomena:

 • 10% popusta za bivše polaznike
 • cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima

NOTE: ZA PRAVNA LICA I ORGANIZIRANE GRUPE CIJENA ZA 10h(60') IZNOSI 499KM+PDV 


GRUPE

Grupe su male od min 5-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. NOTE: Kurse se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!


OKVIRNI SADRŽAJ MS WORD - 1 modul

Navedene teme su mogući izbor okvirnog sadržaja, odn. predavač će izabrati odgovarajući sadržaj kursa a prema potrebama polaznika. (Tailor made courses)I dan

 • Objašnjenje izgleda Word-ovog prozora
 • Linija menija
 • Rad sa alatkama, otvaranje i zatvaranje paleta
 • Podešavanje parametara strane
 • Opšte podešavanje Word-a
 • Navigacija kroz tekst tastaturom i mišem
 • Selektovanje teksta
 • Otvaranje i zatvaranje novih listova
 • Radnje sa Enter-om
 • Zamena velikih i malih slova
 • Kopiranje i premeštanje dela teksta

II dan

 • Formatiranje slova
 • Formatiranje pasusa
 • Nabrajanje brojevima
 • Nabrajanje slovima
 • Ubacivanje simbola
 • Serijska pretraga i izmena dela teksta
 • Zaglavlje i podnožje
 • Primena na konkretnim primerima

III dan

 • Ponavljanje formatiranja pasusa i fonta
 • Postavljanje velikog po četnog slova
 • Kolone i manipulacija sa istim
 • Fusnota i endnota
 • Bojenje pozadine slova i pasusa
 • Bojenje pozadine celog lista kombinovanje boja, tekstura i slika kao pozadina
 • Primena na konkretnim primerima

IV dan

 • Postavljanje okvira za tekst
 • Postavljanje okvira za pasus
 • Postavljanje okvira za ceo list
 • Rad na više različitih dokumenata istovremeno
 • Ubacivanje objekata opšta uputstva i određivanje odnosa sa tekstom
 • Ubacivanje teksta sa okvirom kao objekata
 • Ubacivanje specijalnog teksta WordArt

V dan

 • Ubacivanje i pozicioniranje slike u tekstu
 • Ubacivanje klipova – predefinisanih sličica
 • Ubacivanje linija, krugova, pravougaonika i specijalnih oblika
 • Kreiranje ličnog CV-ja
 • Korišćenje i ispravljanje već predefinisanih obrazaca u Wordu


MS WORD

Pronalaženje i pokretanje programa za obradu teksta
Elementi prozora programa Word i podešavanje elemenata prozora
Arhiviranje i otvaranje postojećeg dokumenta
Unošenje, umetanje i brisanje teksta
Kretanje kroz tekst
Označavanje teksta
Korištenje opcija iz izbornika File
Korištenje opcija iz izbornika Edit (Find, Replace)
Kreiranje zaglavlja i podnožja
Korištenje opcija iz izbornika Format, osnovne funkcije uređivanja teksta
Korištenje opcija iz izbornika Insert (datum, fusnota, slika, objekt)
Premještanje i kopiranje teksta unutar dokumenta i između dokumenata
Upotreba alata za crtanje
Upotreba alat

MS WORD

Pronalaženje i pokretanje programa za obradu teksta
Elementi prozora programa Word i podešavanje elemenata prozora
Arhiviranje i otvaranje postojećeg dokumenta
Unošenje, umetanje i brisanje teksta
Kretanje kroz tekst
Označavanje teksta
Korištenje opcija iz izbornika File
Korištenje opcija iz izbornika Edit (Find, Replace)
Kreiranje zaglavlja i podnožja
Korištenje opcija iz izbornika Format, osnovne funkcije uređivanja teksta
Korištenje opcija iz izbornika Insert (datum, fusnota, slika, objekt)
Premještanje i kopiranje teksta unutar dokumenta i između dokumenata
Upotreba alata za crtanje
Upotreba alata za spelovanje
Ispis/Printanje dokumenta
Promjena prekida stranice
Numeriranje stranica
Spajanje liste primatelja pošte s dokumentom
Umetanje i uređivanje tabele, Izbornik Table
Korištenje tabulatora
Kreiranje i korištenje stila
Korištenje predložaka (Templates)
Integracija programa za obradu teksta s drugim programima (elektronske tablice, baza podataka, grafički programi)
Korištenje opcija iz izbornika Tools
Korištenje Help funkcije

a za spelovanje
Ispis/Printanje dokumenta
Promjena prekida stranice
Numeriranje stranica
Spajanje liste primatelja pošte s dokumentom
Umetanje i uređivanje tabele, Izbornik Table
Korištenje tabulatora
Kreiranje i korištenje stila
Korištenje predložaka (Templates)
Integracija programa za obradu teksta s drugim programima (elektronske tablice, baza podataka, grafički programi)
Korištenje opcija iz izbornika Tools
Korištenje Help funkcije

 
172405