English for Job-Hunting

ENGLESKI ZA TRAŽIOCE POSLA

Engleski za tražioce posla je dizajniran tako da razvija specijalističkih znanja engleskog jezika i komunikacijskih vještina pri traženju posla kod stranih poslodavaca kao npr. podnošenja molbi ili aplikacija za posao, pisanje CV-a ili popratnih pisama, raznih zahtjeva i sl. Idealno za one koji su novi u svijetu zapošljavanja. Kurs obuhvaća šest samostalni jedinica koji pokrivaju ključna područja kao što su priprema CV-životopisa, pisanje popratnog pisma te odgovaranje na intervju pitanja. Autentična materijala kao što su prava biografija/životopis i popratno pismo i sl će omogućiti polaznicima da u stvarnim situacijama steknu praktično iskustvo u razumijevanju i pripremi vitalnih dokumenata. Osim toga također se nude vrijedni i korisni savjeti kako bi poboljšali šanse za zapošljavanje tražiocima posla te stekli veće povjerenje poslodavaca, uključujući i pomoć u teškim intervju pitanja i kako se predstaviti učinkovito. Kurs se organizuje u 1-2 modula ovisno o nivou znanja polaznika. Uslov: Min A2-Pre-intermediate.Intenzitet kursa može biti: 1. ekstenzivan (EKSTI) 2x sedmično po 2 časa, jedan modul traje 5 sedmica, 2. poluintenzivni(POLI) 2x2 časa sedmično+svaki drugi petak po 2 časa, u prosjeku 5 časova sedmično, jedan modul traje 4 sedmice ili 3. intenzivni(INTI), 4-5x po 2 časa sedmično, jedan modul traje 2-3 sedmice. Nastava se može organizirati ovisno o izboru većine klijenata. U sva tri oblika dinamike pohađanja dodaje se jedan dolazak više, obično zadnji petak u mjesecu ukoliko ođe do gubitka nastave uslijed praznika i sl. Dinamika nastave za manje grupe se reguliše posebnim rasporedom!DINAMIKA NASTAVE
EKSTENZIVNI POLU-INTENZIVNI* INTENZIVNI
2x2 časa(45') 3x2 časa(45')* 4-5x2časa(45')
20č/modul/5 sedmica 20č/modul/4 sedmice 20č/modul/2-3 sedmice

NOTE: *svaki drugi petak +2 časa
Nivoi (klikni)

CIJENOVNIK USLUGA  - ILS Interlingua

CIJENOVNIK KURSEVA PO JEDNOM MODULU od 24 časa/18h (A1-C1)

Sedmični  fond sati Tip kursa Broj polaznika u grupi

Broj časova za jedan modul

Cijena po polazniku/modul PDV uključen u cijenu

POLI/INTI GRUP 9-10
20 čas. 120KM
POLI/INTI
GRUP 7-8
20 čas.

135KM

POLI/INTI
GRUP 5-6
20 čas. 150KM
POLI/INTI
SEMI 3-4
20 čas. 185KM
Tabela 1
1.čas=45'
FIKSNI TERMINI

INDI - INDIVIDUALNI ČASOVI - CIJENA PO ČASU
Sedmični  fond sati
Br. Polaznika Fiksni/Fleksibilni termini
Min. časova u paketu

Cijena paketa(po času/45')                  PDV uključen

POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično

1-2

FLEKSI 20 časova 640KM(32KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično 1-2 FLEKSI 30 časova 840KM(28KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično 1-2 FIKSNI 40 časova 1040KM(26KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično 1-2 FIKSNI
50 časova 1250KM(25KM/45')
Tabela 4
1čas = 45'


*NOTE - U sve cijene je uključen PDV. Za dolazak na lokaciju klijenta cijena se uvećava za 10% (gradsko područje), 15% za područje van užih gradskih općina 5 do 12km udaljenosti od škole, te  20% 12-20km udaljenosti od škole + putni troškovi. Cijena poslovnih i stručnih kurseva se uvećava za 20%.  Za 3 grupe ili više popust 10%!!! (Važi za firme). *Interlingua zadržava pravo izmjene cijena!


Ključne značajke


• Autentični materijali kao što su pravi životopis i popratno pismo daje studentima praktično iskustvo u razumijevanju i pripremi vitalnih dokumenata.


• Ovaj tečaj razvija sve komunikacijske vještine koje tražioci posla trebaju od vještina čitanja, pisanja, slušanja i govorenja pa do razumijevanja oglasa za posao, pregovora o ponudi za posao i sl. 
145921