English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

English for Job-Hunting

ENGLESKI ZA TRAŽIOCE POSLA

Engleski za tražioce posla je dizajniran tako da razvija specijalističkih znanja engleskog jezika i komunikacijskih vještina pri traženju posla kod stranih poslodavaca kao npr. podnošenja molbi ili aplikacija za posao, pisanje CV-a ili popratnih pisama, raznih zahtjeva i sl. Idealno za one koji su novi u svijetu zapošljavanja. Kurs obuhvaća šest samostalni jedinica koji pokrivaju ključna područja kao što su priprema CV-životopisa, pisanje popratnog pisma te odgovaranje na intervju pitanja. Autentična materijala kao što su prava biografija/životopis i popratno pismo i sl će omogućiti polaznicima da u stvarnim situacijama steknu praktično iskustvo u razumijevanju i pripremi vitalnih dokumenata. Osim toga također se nude vrijedni i korisni savjeti kako bi poboljšali šanse za zapošljavanje tražiocima posla te stekli veće povjerenje poslodavaca, uključujući i pomoć u teškim intervju pitanja i kako se predstaviti učinkovito. Kurs se organizuje u 1-2 modula ovisno o nivou znanja polaznika. Uslov: Min A2-Pre-intermediate. Cijena po modulu 195KM+PDV.
Intenzitet kursa može biti: 1. ekstenzivan (EKSTI) 2x sedmično po 2 časa, jedan modul traje 5 sedmica, 2. poluintenzivni(POLI) 2x2 časa sedmično+svaki drugi petak po 2 časa, u prosjeku 5 časova sedmično, jedan modul traje 4 sedmice ili 3. intenzivni(INTI), 4-5x po 2 časa sedmično, jedan modul traje 2-3 sedmice. Nastava se može organizirati ovisno o izboru većine klijenata. U sva tri oblika dinamike pohađanja dodaje se jedan dolazak više, obično zadnji petak u mjesecu ukoliko ođe do gubitka nastave uslijed praznika i sl. Dinamika nastave za manje grupe se reguliše posebnim rasporedom! Cijena ZA OBA MODULA je 195KM+PDV


DINAMIKA NASTAVE
EKSTENZIVNI POLU-INTENZIVNI* INTENZIVNI
2x2 časa(45') 3x2 časa(45')* 4-5x2časa(45')
20č/modul/5 sedmica 20č/modul/4 sedmice 20č/modul/2-3 sedmice

NOTE: *svaki drugi petak +2 časaKljučne značajke


• Autentični materijali kao što su pravi životopis i popratno pismo daje studentima praktično iskustvo u razumijevanju i pripremi vitalnih dokumenata.

• Ovaj tečaj razvija sve komunikacijske vještine koje tražioci posla trebaju od vještina čitanja, pisanja, slušanja i govorenja pa do razumijevanja oglasa za posao, pregovora o ponudi za posao i sl. 
178000