English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

English for Media

ENGLESKI ZA UPOSLENE U MEDIJIMA


ENGLESKI ZA NOVINARE-KE - Cambridge engleski za medije razvija komunikacijske vještine i stručna znanja engleskog jezika iz oblasti medija, omogućavajući im da rade pouzdano i učinkovito u datom poslovnom okruženju. Namijenjen je studentima žurnalistike ili osobama koje se profesionalno bave medijima(printanim elektronskim). Pokrivanjem raspona medija srodnim poljima, uključujući novine, televizije, radija i marketinga, samostalnih osam jedinica(2 modula) će omogućiti studentima da se koncentriraju na područja koja su najrelevantnija za njih. Pohađajući ovaj kurs steći ćete potrebna znanja i specifične vještine kao što su pisanje naslova, izrada i proizvodnja reklama, pisanje i razumjevanje članaka, sastavljanje vijesti na stranom jeziku, raspoređivanje programa i priprema terena. Autentični nastavni materijali, kao što su novinski članci, prilagođeni filmski scenariji i blogovi pomoći u pripremi učenika za bolje snalaženje na radnom mjestu. Knjiga sadrži 2 modula po 20 časova. Cijena po modulu je 195KM+PDV. Uslov: Min A2-Pre-intermediate.Intenzitet kursa može biti: 1. ekstenzivan (EKSTI) 2x sedmično po 2 časa, jedan modul traje 5 sedmica, 2. poluintenzivni(POLI) 2x2 časa sedmično+svaki drugi petak po 2 časa, u prosjeku 5 časova sedmično, jedan modul traje 4 sedmice ili 3. intenzivni(INTI), 4-5x po 2 časa sedmično, jedan modul traje 2-3 sedmice. Nastava se može organizirati ovisno o izboru većine klijenata. U sva tri oblika dinamike pohađanja dodaje se jedan dolazak više, obično zadnji petak u mjesecu ukoliko ođe do gubitka nastave uslijed praznika i sl. Dinamika nastave za manje grupe se reguliše posebnim rasporedom!


DINAMIKA NASTAVE
EKSTENZIVNI POLU-INTENZIVNI* INTENZIVNI
2x2 časa(45') 3x2 časa(45')* 4-5x2časa(45')
20č/modul/5 sedmica 20č/modul/4 sedmice 20č/modul/2-3 sedmice

NOTE: *svaki drugi petak +2 časaKljučne značajke


• Autentična nastavne materijale, kao što su novinski članci, prilagođena filmskih scenarija, reklame i blogova pomoći u pripremi učenika.
• Pokrivanje raspona medija vezanih uz polja i teme, ovaj fleksibilni tečaj može se koristiti ili kao kompletan program ili dopuniti opće ili poslovne tečajeva engleskog jezika.


 
178002