English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

English for Nursing

ENGLISH FOR NURSING - ENGLESKI i NJEMAČKI ZA BOLNIČARE-KE


ENGLESKI ZA BOLNIČARE-KE. Ovaj specijalni kurs Engleskog/Njemačkog jezika, iz oblasti medicinske njege, namijenjen je za bolničare, medicinske sestre, radnike i sl. i organiziran je u 2 nivoa(Pre-Intermediate i Intermediate) po 2 modula. Dizajniran da poboljša komunikacijske vještine i stručna znanja engleskog odn njemačkog jezika zdravstvenih djelatnika, što će im omogućiti da se sporazumjevaju na engleskom jeziku sa više samopouzdanja i učinkovitosti. S naglaskom na slušanju i govoru, kurs sadrži 2 modula po nivou od po 20 časova i  pokriva osnovna područja sestrinstva, kao što su prijem i otpust bolesnika, bolesnikov iskaz, uzimanje medicinskih uzoraka, postoperativna njega, planiranje zadataka i sl. Vjerodostojni zadaci i aktivnosti su bazirani na svakodnevnim bolničkim situacijama i slučajevima iz prakse, a vezano za njegu bolesnika. Ovaj kurs ima aktivnosti koji se fokusiraju na najnovije napredne tehnologije tako da će med.osoblje i u tom smislu biti informirani. Cijena po modulu je 195KM+PDV. Uslov: Min A2-Pre-intermediate.Intenzitet kursa može biti: 1. ekstenzivan (EKSTI) 2x sedmično po 2 časa, jedan modul traje 5 sedmica, 2. poluintenzivni(POLI) 2x2 časa sedmično+svaki drugi petak po 2 časa, u prosjeku 5 časova sedmično, jedan modul traje 4 sedmice ili 3. intenzivni(INTI), 4-5x po 2 časa sedmično, jedan modul traje 2-3 sedmice. Nastava se može organizirati ovisno o izboru većine klijenata. U sva tri oblika dinamike pohađanja dodaje se jedan dolazak više, obično zadnji petak u mjesecu ukoliko ođe do gubitka nastave uslijed praznika i sl. Dinamika nastave za manje grupe se reguliše posebnim rasporedom!

 
DINAMIKA NASTAVE
EKSTENZIVNI POLU-INTENZIVNI* INTENZIVNI
2x2 časa(45') 3x2 časa(45')* 4-5x2časa(45')
20č/modul/5 sedmica 20č/modul/4 sedmice 20č/modul/2-3 sedmice

NOTE: *svaki drugi petak +2 časa


Sadržaj kursa :


Examining a Patient 
Giving Results 
Planning Treatment and Closing the Interview

Dealing with Sensitive Issues  
Breaking the Bad News 
Communicating with the Elderly 
Communicating with Children and Adolescents


Ključne značajke

• Autentični medicinski tekstovi, realnost slučajeva iz prakse će pomoći u pripremi polaznika da savlada svakodnevne situacije na radnom mjestu.
• fokus na komunikacijskim vještinama pomaže medicinskim sestrama da izgrade odnos sa pacijentima, njihovim obiteljima i kolegama, te da postanu učinkovitiji u svom radu na temelju interakcije.
• online aktivnosti koji se fokusiraju na najnoviji napredak u tehnologiji njege koji pomažu u održavanju medicinskih sestara i bolničara da budu sigurniji tj informisaniji u situacijama kada su suoče s nepoznatom oprememom u novim sredinama.
• Dodatni referentni materijal, uključujući on-line rječnik medicinskih pojmova, zajedničkih skraćenica i kratica 
178002