English for Nursing

ENGLISH FOR NURSING - ENGLESKI ZA BOLNIČARE-KE


ENGLESKI ZA BOLNIČARE-KE. Ovaj specijalni kurs Engleskog jezika, iz oblasti medicinske njege, namijenjen je za bolničare, medicinske sestre, radnike i sl. i organiziran je u 2 nivoa(Pre-Intermediate i Intermediate) po 2 modula. Dizajniran da poboljša komunikacijske vještine i stručna znanja engleskog jezika zdravstvenih djelatnika, što će im omogućiti da se sporazumjevaju na engleskom jeziku sa više samopouzdanja i učinkovitosti. S naglaskom na slušanju i govoru, kurs sadrži 2 modula po nivou po 20 časova i  pokriva osnovna područja sestrinstva, kao što su prijem i otpust bolesnika, bolesnikov iskaz, uzimanje medicinskih uzoraka, postoperativna njega, planiranje zadataka i sl. Vjerodostojni zadaci i aktivnosti su bazirani na svakodnevnim bolničkim situacijama i slučajevima iz prakse, a vezano za njegu bolesnika. Ovaj kurs ima aktivnosti koji se fokusiraju na najnovije napredne tehnologije tako da će med.osoblje i u tom smislu biti informirani. Uslov: Min A2-Pre-intermediate.Intenzitet kursa može biti: 1. ekstenzivan (EKSTI) 2x sedmično po 2 časa, jedan modul traje 5 sedmica, 2. poluintenzivni(POLI) 2x2 časa sedmično+svaki drugi petak po 2 časa, u prosjeku 5 časova sedmično, jedan modul traje 4 sedmice ili 3. intenzivni(INTI), 4-5x po 2 časa sedmično, jedan modul traje 2-3 sedmice. Nastava se može organizirati ovisno o izboru većine klijenata. U sva tri oblika dinamike pohađanja dodaje se jedan dolazak više, obično zadnji petak u mjesecu ukoliko ođe do gubitka nastave uslijed praznika i sl. Dinamika nastave za manje grupe se reguliše posebnim rasporedom!

 
DINAMIKA NASTAVE
EKSTENZIVNI POLU-INTENZIVNI* INTENZIVNI
2x2 časa(45') 3x2 časa(45')* 4-5x2časa(45')
20č/modul/5 sedmica 20č/modul/4 sedmice 20č/modul/2-3 sedmice

NOTE: *svaki drugi petak +2 časa


Sadržaj kursa :


Examining a Patient 
Giving Results 
Planning Treatment and Closing the Interview

Dealing with Sensitive Issues  
Breaking the Bad News 
Communicating with the Elderly 
Communicating with Children and Adolescents


Nivoi (klikni)

CIJENOVNIK USLUGA  - ILS Interlingua

CIJENOVNIK KURSEVA PO JEDNOM MODULU od 24 časa/18h (A1-C1)

Sedmični  fond sati Tip kursa Broj polaznika u grupi

Broj časova za jedan modul

Cijena po polazniku/modul PDV uključen u cijenu

POLI/INTI GRUP 9-10
20 čas. 120KM
POLI/INTI
GRUP 7-8
20 čas.

135KM

POLI/INTI
GRUP 5-6
20 čas. 150KM
POLI/INTI
SEMI 3-4
20 čas. 185KM
Tabela 1
1.čas=45'
FIKSNI TERMINI

INDI - INDIVIDUALNI ČASOVI - CIJENA PO ČASU
Sedmični  fond sati
Br. Polaznika Fiksni/Fleksibilni termini
Min. časova u paketu

Cijena paketa(po času/45')                  PDV uključen

POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično

1-2

FLEKSI 20 časova 640KM(32KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično 1-2 FLEKSI 30 časova 840KM(28KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično 1-2 FIKSNI 40 časova 1040KM(26KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično 1-2 FIKSNI
50 časova 1250KM(25KM/45')
Tabela 4
1čas = 45'


*NOTE - U sve cijene je uključen PDV. Za dolazak na lokaciju klijenta cijena se uvećava za 10% (gradsko područje), 15% za područje van užih gradskih općina 5 do 12km udaljenosti od škole, te  20% 12-20km udaljenosti od škole + putni troškovi. Cijena poslovnih i stručnih kurseva se uvećava za 20%.  Za 3 grupe ili više popust 10%!!! (Važi za firme). *Interlingua zadržava pravo izmjene cijena!


Ključne značajke

• Autentični medicinski tekstovi, realnost slučajeva iz prakse će pomoći u pripremi polaznika da savlada svakodnevne situacije na radnom mjestu.
• fokus na komunikacijskim vještinama pomaže medicinskim sestrama da izgrade odnos sa pacijentima, njihovim obiteljima i kolegama, te da postanu učinkovitiji u svom radu na temelju interakcije.
• online aktivnosti koji se fokusiraju na najnoviji napredak u tehnologiji njege koji pomažu u održavanju medicinskih sestara i bolničara da budu sigurniji tj informisaniji u situacijama kada su suoče s nepoznatom oprememom u novim sredinama.
• Dodatni referentni materijal, uključujući on-line rječnik medicinskih pojmova, zajedničkih skraćenica i kratica 
145921