Bosanski

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

TEST YOUR ENGLISH
Wednesday, 08 August 2012 00:00

PROVJERA ZNANJA

sa potvrdom o nivou znanja stranoga jezika


Za pojedince

Ako vam je potrebna potvrda kojom bi dokazali znanje stranoga jezika ili certifikat o poznavanju rada  na računaru tj. računarskih vještina, a ne želite pohadati kurs, u Interlingua Edukacionom Centru Sarajevo možete pristupiti testiranju te dobiti validan certifikat. Testiranje se provodi u bilo kojem terminu tj onom koji sami izaberete. Test se sastoji od pismenog i usmenog dijela i traje od 1,5 - 2,5h ovisno o vrsti testiranja.Certifikat - Nakon uspješno položenog testa znanja stranog jezika izdati cemo vam potvrdu u skladu s jezicnom mapom Vijeca Europe odnosno certifikat In-Interlingua Language School prepoznatljiv u našoj zemlji,  a i šire. Opis nivoa CEF(click)

Za firme

U Interlingua Edukcionom Centru Sarajevo organiziramo testiranje znanja stranih jezika vaših zaposlenika ili kandidata za radna mjesta u vašoj firmi. Testiranjem provjeravamo sve jezicne vještine na stranom jeziku, a možemo prirediti i poseban test koji ce biti prilagoden vašoj djelatnosti i radnim mjestima za koja je testiranje potrebno. Rezultate testiranja možemo izraziti na bilo koji nacin koji vam je potreban: kao opis postignutih sposobnosti na stranom jeziku, postignuti stupanj znanja stranog jezika, postignuta razina po referentnom okviru Vijeca Europe ili nekom drugom kriteriju.  Testiranje kandidata se izvodi na svojim lokacijama ili na lokacijama klijenta. Naš stručni tim kontaktira kandidate i dogovora termine testiranja. U slučaju da se kandidat ne odazove na testiranje,  Interlingua organizira dodatne termine testiranja i o tome obavještava naručitelja i kandidata. Izvještaj za svakog kandidata podnosi se u pisanom ili elektroničkom obliku ovisno o dogovoru. Cijena testiranja ovisi o razini znanja, oblika vještina, broja polaznika te izdavanju certifikata ili izvještaja o uspjehu, a za koju je potrebno provesti testiranje. Za više informacija pošaljite nam upit na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Testiranje kandidata za posao

Testiranje znanja pojedinog nivoa stranog jezika uključuje pismeno i usmeno testiranje u ukupnom trajanju od 150 minuta, 2.5 sata. Prema potrebi, testiranje sadrži i provjeru znanja stranog jezika u ciljanim područjima ovisno o djelatnosti naručitelja i radnom mjestu za koje se kandidat natječe. Testiranjem se utvrđuje znanje stranog jezika u sljedećim područjima:

- Poznavanje vokabulara
- Gramatika u funkciji govora
- Govorne vještine - Tečnost / Tačnost u govoru
- Razumijevanje teksta, pisanje, slušanje

NOVA Cijena testiranja je 150KM

2-3 kandidata   - CIJENA 120KM/Kand.

4-7 kandidata   - CIJENA 100KM/Kand.

8-10 kandidata - CIJENA 80KM/Kandid.


 
172405