English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

VRSTE KURSEVA - Info o kursevima


Prema PROGRAMU pohađanja  mogu biti :


TEENS - program za osnovce i srednjoškolce od 13-18 godina je modularni program prilagođen mlađem uzrastu, za starije osnovce te srednjoškolce. Mogu biti prilagođeni i međunarodnim programima te pripremati učenike za upis u internacionalne škole, koledže ili univerzitete. Svaki nivo kursa tj jedna knjiga takođe sadrži 4-5 modula, a ovisno o nivou pohađanja kursa.  Ovom programu pripadaju svi Polu ili Intenzivni kursevi, One to one, Super Intensive, Total Immersion programi, Weekend marathon i sl. a koji opet mogu biti: grupni (4-8 polaznika), poluindividualni (2-3 polaznika) ili individualni (one to one). 


ODRASLI - Standardni program 18+ je opći modularni program za odrasle u kojem jedna knjiga/EU nivo sadrži 4-5 modula ovisno o nivou kursa. Ovaj program se mogu pohađati Ekstenzivno(1-2x sedmično) i Polu-Intenzivno(3x sedmično), Intenzivno(4x sedmično), a koji opet mogu biti: grupni(4-8 pol), poluindividualni(2-3 pol.) ili individualni(one to one). Literatura Total English, Cutting Edge, English File i sl.Prema broju polaznika u grupi mogu biti:


Individualnigdje polaznika sam pohađa nastavu te je u prilici da brže i efikasnije stekne znanje, da sam bira tematiku, intenzitet kursa. Polaznik može sam birati termine, a u skladu sa mogućnostima škole. Ovisno o navedenim terminima te broju uzetih časova formira se cijena časa. Najmanji fond sati koji polaznik može uzeti je 20 školskih časova po 45' što čini jedan modul kursa.

Polu-Individualni(Semi-Individual) - gdje polaznik pohađa nastavu u veoma maloj grupi od 2-3 polaznika. Polaznici imaju više prilika za učešće u nastavi, odnosno samim tim više uvježbavaju vještine govora, čitanja, pisanja i slušanja, brzo i efikasno stiču znanje. Ovisno o broju polaznika u takvoj grupi posebna cijena je za 2 tj. 3 polaznika. Fond sati: 20 školskih časova po 45' što čini jedan modul kursa.

Grupni - Rad u grupi od 4-8 polaznika gdje polaznici pohađaju nastavu u grupi od 4-8 polaznika, što je čak veći standard nego u mnogim evropskim školama gdje je maksimum 12 polaznika. Mi smatramo da su male grupe jedinstvena prilika za polaznike da više nauče i da brže ovladaju vještinama nekog od stranih jezika. Cijena ovih kurseva po jednom modulu za 24 časa je ujednačena i fiksna za sve polaznike koji u kontinuitetu pohađaju module EU nivoa.


Jedna knjiga/EU nivo (A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, itd.) sadrži 3-5 modula ovisno o nivou kursa.


Prema intenzitetu mogu biti:


- Intenzivni (In - Intensive)

- Polu-Intenzivni (SI - Semi Intensive)

- Ekstenzivni kursevi- Intenzivni (In - Intensive)

Intenzivni kursevi se organizuju  najmanje 4 do maksimum 6 puta sedmično po 2, 3, 4 i više časova dnevno(Total Immersion). Mogu se organizirati u radne dane (Pon-Pet) ili kao vikend maraton Pet-Ned, 3 dana po 6-8 časova dnevno.

- Polu-Intenzivni (SI - Semi Intensive)
Polu-Intenzivni kursevi se organizuju  najmanje 5  do maksimum 6 časova sedmično tj
2x sedmično s tim da je treći dolazak svaki drugi petak ili 3x sedmično. Pohađaju se po 2 časa/sata dnevno. Organiziraju se u radne dane (Pon-Pet).

- Ekstenzivni Kursevi
Ekstenzivni kursevi se organizuju  od min1x do maksimum 2x sedmično po 2-3 časa/sata. Organiziraju se u radne dane a neke od opcija su : Subotom 3 - 4 časa; Pon-Pet: Pon-Sri; Ut-Čet 1-2x po 2-3 časa i sl.


Prema sadržaju/tematici mogu biti :


1.1 OPĆI KURSEVI  STRANIH JEZIKA  - 101

LITERATURA

General English - Kursevi opceg stranog jezika namijenjeni su svim polaznicima, od apsolutnih pocetnika do onih koji se izvrsno služe stranim jezikom, a organizuju se u 8 EU nivoa(A1, A2.1, A2.2, B1, B2.1, B2.2, C1 i C2). svaki po 3-5 modula po 24 časa ili ekvivalent od 18h. Kurs opceg stranog jezika omogucava polazniku da vrlo brzo usvoji i primjeni svoje steceno znanje uceci strani jezik komunikativnom metodom (Teach-Practice-Communicate). Kursevi opceg engleskog jezika se organizuju i za grupe polaznika gdje se program kursa kreira prema specificnim potrebama pojedine grupe. Nakon završenog kursa pored ILS Interingua Language School certificiranja pruža se mogucnost sticanja medunarodnog Cambridge certifikata  Dostupni su i Cambridge ESOL ispiti (KET, PET, FCE, CAE i CPE) koji se organizuju u martu, junu i decembru. Prijave se vrše najkasnije 30 dana prije ispita.


1.2 KURSEVI POSLOVNOG STRANOG JEZIKA  - 102

LITERATURA

Business English - Kursevi poslovnog stranog jezika su namijenjeni menadžerima visokog i srednjeg nivoa, službenicima, privrednicima, studentima i svima onima koji žele nauciti strani jezik iz svijeta poslovanja. Ovi kursevi se organizuju u 4 EU  nivoa(A2-C1) s tim da polaznik, da bi pohadao ovaj kurs, mora imati osnovno predznanje stranog jezika. Tokom kursa poslovnog stranog jezika naši polaznici ce nauciti upješno komunicirati i saradivati sa poslovnim partnerima, napisati poslovno pismo, koristiti fraze i izraze iz razlicitih poslovnih oblasti (finansije, marketing, internet, odnos s javnošcu, hotelijerstvo, trgovina) te uspješno primjeniti nauceno na stvarne poslovne situacije. Nakon završenog kursa polaznici imaju mogucnost za sticanjem Cambridge certifikata za poslovni engleski jezik (BEC) ili certifikat Interlingua Language School Sarajevo.

1.3 ESP-SPECIJALIZIRANI KURSEVI IZ STRUKE/PROFESIJE - 103

ESP - English for Special Purpose su namijenjeni stručnjacima iz razlicitih oblasti kao što su: medicinari, pravnici, bankari, arhitekti, gradevinci, turisticki radnici i sekretarice. Ovi kursevi se organizuju u 4 EU  nivoa  (B1-C1). Tokom kursa polaznici ce nauciti sve važne rijeci, fraze i izraze iz odredene poslovne oblasti, te komunicrati i analizirati moguce situacije iz stvarnog svijeta na stranom jeziku. Nakon završenog kursa polaznici imaju mogucnost za sticanjem medunarodno priznatih certifikata : UBELT za medicinski, ILEC  za pravni, BEC za poslovni, ICFE, za bankarsko-finansijski, ACA za računovodstvei engleski. Svi oni koji žele pohadati specijalisticke kurseve stranog jezika  iz  struke moraju imati odgovarajuće predznanje u stranom jeziku da bi mogli bez poteškoca sudjelovati u nastavi. Naš centar takođe organizuje ESP za IB i IGCSE programe. Pripremnu nastavu iz engleskog jezika za lakše praćenje nastave samih predmeta kao takvih, kao npr Biologija, Hemija, Matematika, Fizika, IT, Historija i sl. na drugom stranom jeziku.
   
178000