English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

30 godina Interlingua-e**v
Petak, 24 April 2009 21:54

               

Interlingua Language School Sarajevo

Lider u savremenim metodama podučavanja stranih jezika u regiji

 30 godina uspješnog poslovanja!!


Edukacioni centar za strane jezike, usluge i ostalo obrzovanje Interlingua Sarajevo, je lider u savremenim metodama podučavanja u regiji, a u novembru 2018. godini obilježava 30 godina postojanja. Školu je osnovao gospodin Edin Hadžić 1988. godine, kao prvi privatni centar koji je u to vrijeme pružao usluge podučavanja stranih jezika u Ex-YU regiji. Od samog osnivanja glavni cilj škole je bio da pruži kvalitetno podučavanje stranim jezicima, obezbjedi kompetentan kadar kao i  najkvalitetnije materijale za rad. Sa velikim entuzijazmom se krenulo u realizacija navedenih ciljeva. Pored nekolicine veoma jakih državnih institucija za učenje stranih jezika, u to vrijeme, posao za menadžera Interlingua-e  nije bio nimalo lagan. S obzirom da je bila prvi privatni centar,  postala je veoma atraktivna za tadašnju klijentelu i veoma brzo postala konkurentna na tržištu. Škola nije prekidala svoj rad, čak je u pojedinim teškim periodima ratnih sukoba ostajala sama na tržištu što joj je pružilo više prilika da stekne neka nova iskustva u smislu savremenijeg izučavanja stranih jezika. U tom periodu od 1994-2009 škola postaje jedan od oblika outsourcinga za univerziteta u Sarajevu, Zenici i Mostaru. Škola postaje centar za obuku, provjeru znanja i ocjenjivanje studenata ekonomskog, medicinskog fakulteta, te fakultetima političkih kriminalističkih nauka.


Gosp. Hadžić je znao prepoznati datu priliku te je uz pomoć saradnika iz te oblasti uspio približilti EU standardima. Iz toga je proizašla uspješna saradnja sa nekolicinom škola stranih jezika iz Londona. Godine 2000, 2002. i 2005. gosp. Hadžić odlazi u London i uspješnim pregovaranjem uspijeva pridobiti pažnju menadžera u  IHWO International House World Organisation, Bell International, a nakon toga  krajem 2005. godine škola se pridružuje IHWO organizaciji. Ova organizacija je osnovana 1953. godine i danas uključuje 150 škola u 50 zemalja. IHWO je dosljedan u održavanju visokih standarda u podučavanju stranih jezika kao i u usavršavanju predavača. Svaka IHWO škola je u nezavisnom vlasništvu, ali ih međunarodni stručnjaci redovno kontrolišu i procjenjuju da bi bili sigurni da su podučavanje i materijali u skladu sa IHWO standardima. Nakon 7 godina članstva naša škola napušta IHWO organizaciju, smatrajući da se isti kvalitet i standardi mogu održavati i bez pomenute mreže jer je to bio i ostao prvenstveno cilj naše škole, postavši u tom smislu potpuno samostalna u svome radu.


Od kraja 2015.g. Interlingua prosiruje svoju djelatnost te pored Centra za strane jezike pored obuke za rad na računaru i usluga prevođenja,  otvara Centar za poslovnu informatiku, Centar za profesionalne i radne vještine, te Centar za poduzetništvo, s ciljem suprevencije dugoročne nezaposlenosti, pomoć u sticanju novih znanja i veština radi lakšeg zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva, stvaranje pretpostavki za otpočinjanje poslovanja i kvalitetno ulaganje u obučavanje i obrazovanje zainteresovanih lica, a koji su usmjereni ka organizaciji kurseva i seminara iz oblasti strucnog usavrsavanja i osposobljavanja, informatičkog opismenjavanja, poslovne informatike kao što je graficki i web dizajn, programiranje i projektovanje, poduzetništva, obukama za poslovne sekretarice, turističke i ugostiteljske radnike, trgovce i prodajne menadžere i sl.Interlingua takođe organizuje ljetnje škole u zemlji i inozemstvu, edukativne turisticke aranzmane, izlete, ekskurzije i sl. Skola takođe posreduje u pronalazenju smjestaja, apartmana, hotela, hostela, kuca, za potrebe polaznika iz zemlje i inostranstva koji nemaju boravište na u gradu u kojem škola egzistira. Od maja 2017.g. Interlingua je uvela franšizno poslovanje te tako na tržištu ponudila svoje dugogodišnje iskustvo u jednom jedinstvenom paketu poslovanja i obučavanja klijenata. Ovaj paket pruža mogućnost svim potencijalnim interesentima poduzetnicima koji žele da pokrenu biznis utemeljen na iskustvu naše organizacije te tako sebi olakšaju poslovanje te smanje rizik istoga. Više o tome na linku FRANŠIZA.(klikni OVDJE)


QUALITY - OBUKA PREDAVAČA


VISOKI  KRITERIJI NAŠE ŠKOLE


1. Naša škola održava visoke profesionalne standarde u svim  svojim obrazovnim aktivnostima i organizuje redovne interne inspekcije.

2.  škola upošljava samo predavače čija je stručna obuka i kvalifikacije odgovara standardima naše škole.

3.  škola održava visoke standarde u svim profesionalnim i poslovnim aktivnostima u  radu sa studentima, klijentima, osobljem, drugim školama članicama i javnošću.

4.   brošure i drugi promotivni materijali koje objave škole članice daju istinitu i tačnu sliku o  organizaciji, prostorijama, kursevima i drugim uslugama.

5.  škola kao bivša članica i dalje sarađuju i razmjenjuju informacije sa drugim članicama i igraju aktivnu ulogu na konferencijama i obrazovnim aktivnostima, proširivši tu saradnju i sa drugim poznatim mrežama škola kao npr. Pitman, Kaplan i sl.

6.  škola poštuje sve primjenjive lokalne zakone i propise kojim podliježe u svom  poslovanju


   


 
178000