English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

METODE I PRISTUPI

Nakon što se odlučite da upišete neki od kurseva u našoj školi potrebno je pristupiti ulaznom testiranju te analizi stvarnih potreba polaznika te njihovih očekivanja od same nastave, a u smislu progresa ili načina podučavanja. Većina polaznika uče strane jezike na različite načine i postoje mnogi faktori koji utiču na progres znanja polaznika, a neki od njih su pol, motivacija, kultura, obrazovanje, okruženje, iskustvo i stil učenja. Kako bismo bili sigurni da će polaznici naših kurseva dosegnuti zacrtane ciljeve u podučavanju jednog od stranih jezika naša škola je razvila poseban sistem koji će zadovoljiti potrebe klijenta ali i same grupe te da iste učite na vama primjeren način. Slijedeći su koraci koji će dati odgovarajući doprinos vašem progresu:


1. Korak : Ulazno testiranje-Assessment

Prije početka nastave svi polaznici rade ulazno testiranje-dijagnostički test kako bi utvrdili vaše stečeno znanje kao i one oblasti koje će biti potrebno unaprijediti.(vokabular, gramatika, vještine čitanja, pisanja, slušanja i razumjevanja teksta


 2. Korak : Usaglašavanje programa-Agreement

Na samom početku nastave vaš predavač će porazgovarati sa vama o vašim željama i očekivanjima vezanih za progres tj. uraditi TNA-Analizu potreba, te preporučiti odgovarajući plan ili program kursa za rad u grupi kao i za samostalan rad. U nekim slučajevima predavač može predložiti i nekolicinu privatnih-individualnih časova kako bi se vaš rad ujednačio sa ostalim učesnicima kursa stranog jezika te takođe i set aktivnosti kod kuće koji će vam pomoći u vašem ličnom progresu.
3. Korak : Razvoj-Development

U toku kursa-nastave naši predavači će redovno ocjenjivati vaš progres nakon svake jedinke(units). Provjeravaće se progres kako iz gramatike i vokabulara tako i iz drugih navedenih vještina. Svake druge sedmice predavači će, po mogućnosti, organizirati  "1 to 1 tutorials" na kojem će te diskutovati o vašem progresu, razmijeniti ideje te eventualno korigovati plan rada, dati savjete koje materijale koristiti tj kako ih pronaći na internetu, zadati odgovarajuće zadatke za rad kod kuće i sl.
4. Dostignuće/Kraj kursa - Achievement

Nakon završetka kursa stranog jezika, a ovisno o modulu kursa, polaznici će nakon što urade finalni test dobiti certifikat ili progres report sa detaljima prisustva u nastavi, dostignutog nivoa znanja, progresa, te preporuku predavača koje vještine ili gramatički fokus trebate obratiti pažnju u daljem radu. Predavač će vam dati i nekoliko savjeta kako da unaprjedite neke od vještina i kod kuće te vam omogućiti pristup nekim web portalima koji će vam pomoći u nastavku učenja stranog jezika.


5. Learning cycle


Kako podučavamo? Metoda podučavanja

Nastavna metoda našeg centra je u osnovi TPC metoda što znači:

Teach - podučavanje novim vještinama (input-MPFU)
Practice - sticanje samopuzdanja kroz vježbe i aktivnosti
Communicate - komunikacija kroz stvarne situacije

Navedeni pristupi se konstantno mijenjaju i prilagođavaju zahtjevima savremenog podučavanja engleskog jezika. Nastavni programi našeg Centra su prilagođeni potrebama naših polaznika (tailor made) i uključuju:


* interaktivno učenje
 
* aktivno učešće polaznika u nastavi
* rad u parovima ili grupama
* savremene metode
* komunikacijske vještine (R,W,L,S)
* vođenje rasprava i diskusije
* analizu potreba (tailor made)
* ulazni - diagnostic test
* prikaz progresije znanja polaznika
* In Internlingua ili Cambridge ESOL standardizirane ispite i certifikate
 nakon završenih EU nivoa :  A2, B1, B2, C1,C2)NAŠ I VAŠ CILJ JE AKTIVNA KOMUNIKACIJA

 
178000