English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

KOLIKO SE UČI ENGLESKI U SVIJETU

Question: How many people learn English globally?

Answer: It is estimated that over 1 billion people are currently learning English world wide. According to the British council, as of the year 2,000 there were 750 million English as a Foreign language speakers. In addition, there were 375 million English as a Second Language speakers. The difference between the two groups amounts to English as a Foreign Language speakers using English occasionally for business or pleasure, while English as a Second Language speakers use English on a daily basis.

Odgovor: Procjenjuje se da više od 1 milijarde ljudi trenutno uče engleski širom svijeta. Prema British Council-u, od godine 2000-te bilo je 750 milijuna korisnika engleskog kao stranog govornog jezika. Osim toga, bilo je 375 milijuna korisnika engleskog kao drugog govornog jezika. Razlika između ove dvije skupine je da EFL govornici koriste engleski kao strani jezik povremeno za posao ili iz užitka, a engleski kao drugi jezik engleski govornici koriste na dnevnoj bazi.
 
178000