English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Zašto škola stranih jezika Interlingua?


Zašto izabrati našu školu? Edukativni centar za strane jezike i obuke u profesionalnim i radnim veštinama je jedna od najmodernijih obrazovnih privatnih edukacionih centara u BiH i regionu. Osnovana je od strane privatnog pojedinca, poduzetnika i usmjeren je ka izučavanju stranih jezika, stručnom obrazovanju i obučavanju nezaposlenih i zaposlenih osoba. Naš cilj je ojačati kompetencije građana u smislu boljeg statusa kod poslodavaca, izgradnje karijere, jačanje pozicija mladih pri zapošljavanju, kao i prevencija dugoročne nezaposlenosti, pomoć u sticanju novih znanja i vještina radi lakšeg zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva, stvaranje pretpostavki za otpočinjanje poslovanja i kvalitetno ulaganje u obučavanje i obrazovanje zainteresovanih lica. Promovišemo lični i profesionalni razvoj osoba koje pohađaju naše obuke i pružamo im kvalitetno obrazovanje kroz praktično orijentisane obuke. Drustveno smo odgovorna firma. Obuke su prilagođene aktuelnim potrebama u privredi i omogućavaju lakše snalaženje u svijetu promjena.Naša je najveća snaga u timskom radu te u velikom naporu i vremenu koje smo uložili u stručni rad, što su tijekom našeg dugogodišnjeg iskustva u nastavi polaznici znali prepoznati. Svi naši predavači da bi mogli uspješno voditi nastavu prethodno prolaze kroz savremene obuke, teoretske i praktične te tako počinju raditi prema standardima koji se koriste širom EU. Naši standardi su usklađeni sa zahtjevima EU. Uslov da neki predavač radi u našem centru je završen odgovarajući fakultet te posjedovanje certifikata iz metodike predavanja odraslim osobama. Naša škola je stekla dosta iskustva kao dugogodišnji saradnik bh.univerziteta, te kao član međunarodne mreže škola sa veoma visokim standardima - IHWO /Kliknite na link

Šta je VAŽNO za odabir prave škole? (klikni na link)


Naše karakteristike su :

 1. - ima na raspolaganju iskustvo partnera u više od 40 zemalja širom svijeta.  
 2. - garantuje kvalitet i međunarodne standarde u školi.
 3. - ima iskusne i kreativne lokalne i strane predavače koji se kontinuirano profesionalno obučavaju
 4. - Svi  predavači posjeduju certifikate o podučavanju odraslih 
 5. - Vam nudi certifikate prema CEFR, prepoznatljive širom svijeta - Language passport
 6. - kod nas imate mogućnost da učite uz pomoć tehnologije – On line English.
 7. - uz nas imate priliku da učite strani jezik u malim grupama od 2-8 polaznika.
 8. - kod nas učite prema standardima i okvirima Vijeća Europe
 9. - ima širok izbor obuka u preofesionalnim i radnim vještinama, te kurseva str. jezika-opći, poslovni, strukovni;  
 10. - usavršavaju se sve vještine na receptivnom i produktivnom nivo  (R,W,L,S,G,V)
 11. - teme prilagođene uzrastu i situaciji, poslovnom okruženju
 12. - kod nas učite po programu prilagođenom Vašim potrebama - TNA (analiza potreba svakog polaznika)
 13. - priprema za međunarodno priznate ispite (ESOL, BEC, TOEFL, TOEIC, IELTS, ILEC, TOLES, UBELT itd.)
 14. - 30-godišnje iskustvo u radu (Univerzitet u Sarajevu, Travniku i Mostaru. Državne institucije, mnoge domaće i strane firme i kompanije, iskustvo na međunarodnim projektima i sa međunarodnim organizacijama.
 15. - kontinuirana provjera znanja u toku obuka i kurseva, izvještaj o uspjehu, radionice, prezentacije, tutorial.

 

STJUGM-0012  STRANI JEZIK IZ STRUKE A1-A2 ,

po završetku programa polaznik će :

ENGLESKI JEZIK

-        Navesti karakteristike ugostiteljstva, restorana i osoblja.

-        Osnove jelovnika

-        Opisati inventar i radove u restoranu na temelju predloška. Komunicirati na ljubazan način u restoranu. Prehrana i navike u jelu

-        Upoznati prehrambene navike pojedinih zemalja. Opisati vrste doručka. Primiti narudžbu za doručak.

-        Navesti jela koja se poslužuju za ručak i večeru

-        Upoznavanje s hotelom i hotelskim uslugama.

-        Objasniti mali vikend aranžman

-        Navesti vrste i glavne dijelove mesa. Objasniti postave stola.

-        Prepoznati pojedina jela na temelju predloška. Nabrojati pojedina jela od riba. Planiranje jelovnika.

-        Posluživanje pansionskog gosta. Informacije o vremenu

-        Primiti telefonsku rezervaciju. Dati informaciju o objektu i jelovniku. Opis jela. Ekologija i zdravi okoliš.

NJEMAČKI JEZIK

-        Upoznati zanimanje u ugostiteljskoj struci.

-        Opisati radno mjesto konobara.

-        Predstaviti sebe i drugu osobu

-        Opisati predmete i inventar u kuhinji i restoranu na temelju predloška. Komunicirati na ljubazan način u restoranu

-        Nabrojati ugostiteljske objekte.

-        Preporučiti restoran

-        Upoznati prehrambene navike pojedinih zemalja.

-        Opisati vrste doručka. Primiti narudžbu za doručak.

-        Navesti osnovna jela koja se poslužuju za ručak i večeru.

-        Nabrojati voće i povrće.

-        Nabrojati vrste mesa. Prepoznati pojedina jela na temelju predloška. Nabrojati pojedina jela od mesa.

-        Navesti morske i slatkovodne ribe, te plodove mora.

-        Primiti rezervaciju. Objasniti kako doći do restorana.

-        Primiti i pozdraviti goste. Ponuditi mjesto u restoranu.

-        Primiti narudžbe u restoranu.

-        Preporučiti jelo i piće.

-        Reagirati na reklamaciju. Izraziti se o mogućnosti plaćanja. Ispratiti gosta.

 

 
178000