English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!


PROVJERA ZNANJA

  sa potvrdom o nivou znanja stranoga jezika


Za pojedince

Ako vam je potrebna potvrda kojom bi dokazali znanje stranoga jezika ili certifikat o poznavanju rada  na računaru tj. računarskih vještina, a ne želite pohadati kurs, u Interlingua Edukacionom Centru Sarajevo možete pristupiti testiranju te dobiti validan certifikat. Testiranje se provodi u bilo kojem terminu tj onom koji sami izaberete. Test se sastoji od pismenog i usmenog dijela i traje od 1,5 - 2,5h ovisno o vrsti testiranja.Certifikat - Nakon uspješno položenog testa znanja stranog jezika izdati cemo vam potvrdu u skladu s jezicnom mapom Vijeca Europe odnosno certifikat In-Interlingua Language School prepoznatljiv u našoj zemlji,  a i šire. Opis nivoa CEF(click)

Za firme 

Interlingua Edukcionom Centru Sarajevo organiziramo testiranje znanja stranih jezika vaših zaposlenika ili kandidata za radna mjesta u vašoj firmi. Testiranjem provjeravamo sve jezicne vještine na stranom jeziku, a možemo prirediti i poseban test koji ce biti prilagoden vašoj djelatnosti i radnim mjestima za koja je testiranje potrebno. Rezultate testiranja možemo izraziti na bilo koji nacin koji vam je potreban: kao opis postignutih sposobnosti na stranom jeziku, postignuti stupanj znanja stranog jezika, postignuta razina po referentnom okviru Vijeca Europe ili nekom drugom kriteriju.  Testiranje kandidata se izvodi na svojim lokacijama ili na lokacijama klijenta. Naš stručni tim kontaktira kandidate i dogovora termine testiranja. U slučaju da se kandidat ne odazove na testiranje,  Interlingua organizira dodatne termine testiranja i o tome obavještava naručitelja i kandidata. Izvještaj za svakog kandidata podnosi se u pisanom ili elektroničkom obliku ovisno o dogovoru. Cijena testiranja ovisi o razini znanja, oblika vještina, broja polaznika te izdavanju certifikata ili izvještaja o uspjehu, a za koju je potrebno provesti testiranje. Za više informacija pošaljite nam upit na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli   


Testiranje kandidata za posao

Testiranje znanja pojedinog nivoa stranog jezika uključuje pismeno i usmeno testiranje u ukupnom trajanju od 150 minuta, 2.5 sata. Prema potrebi, testiranje sadrži i provjeru znanja stranog jezika u ciljanim područjima ovisno o djelatnosti naručitelja i radnom mjestu za koje se kandidat natječe. Testiranjem se utvrđuje znanje stranog jezika u sljedećim područjima: 

- Poznavanje vokabulara
- Gramatika u funkciji govora
- Govorne vještine - Tečnost / Tačnost u govoru
- Razumijevanje teksta, pisanje, slušanje


NOVA Cijena testiranja za jednog ili dva kandidata

u jednom terminu je 150KM/po osobi , a za više kandidata kako slijedi:

3-4 kandidata u jednom terminu dijele CIJENU od 300KM

5-8 kandidata u jednom terminu dijele CIJENU od 450KM


*Za članove porodice i bračne parove odobravamo popuste


U sve cijene nije uključen PDV


Procedura prijave

Molimo da printate, popunite aplikaciju, koju možete downloadovati sa naše stranice, APLIKACIJA ZA UPIS NA KURS, te skeniranu posaljete emailom. Nakon uplate, na ziro racun skole br.: 1020290000013152 kod Union banke DD Sarajevo, svrha doznake: Provjera znanja eng.jezika; Primalac: Interlingua d.o.o. Centar za strane jezike, usluge i ostalo obrazovanje; Iznos 150KM+PDV(175,5KM), odmah u roku 24h organizujemo ispit, pismeno i usmeno, te u istom danu zavrsavamo administriranje i dodjelu certifikata. Ispit se organizije nakon sto uplata legne na nas Ž.R.Testiranje za firme - Cijena po dogovoru

Ovisno o lokaciji i br.pol. testiranja škola može odobriti popust do 50%

(Važi za veći ugovoreni broj polaznika firme, a preko 7 kandidata)

Za ostale varijante provjere znanja cijena se formira u dogovoru sa klijentom.


U sve cijene je uključen PDV

Ovisno o lokaciji testiranja škola može odobriti popust do 15%

(Važi za veći ugovoreni broj polaznika firme, a preko 50 kandidata)


Stepeni

Opis

A1

Početnik

Ne poznaje jezik ili može prepoznati poznate riječi. Može upotrebljavati  jednostavne fraze i rečenice za opisati ili pitati za neke stvari. Može napisati razglednicu ili kratku poruku te pročitati veoma kratak i jednostavan tekst.

A2

Osnovno znanje

Može  izmijeniti riječi o nekim društvenim temama, sudjelovati u komunikacijskim situacijama, iako obično ne može dovoljno razumjeti  kako bi sam održavao komunikaciju. Jednostavnim izrazima može opisati svoju obitelj i druge ljude, uvjete života itd.

B1

Niži srednji/

Srednji

Nepripremljen može sudjelovati u razgovorima o poznatim temama i temama tvog interesa. Može pričati priču ili sadržaj knjige ili film a i opisati svoje reakcije. Može razumjeti glavne tačke mnogih TV i radio programa o tekućoj problematici, te razumijeti standardni govor o poslu, školi, odmoru, itd. Može se snaći u većini situacija dok putuje u neku zemlju.

B2

Viši

Srednji

Može  dati  jasne, detaljne opise na niz tema vezanih za tvoju profesiju i interese. Može dati  mišljenje na temu. Može razumjeti većinu TV vijesti, programe tekućih poslova i većinu filmova na standardnom dijalektu. Može  koristiti jezik sa dozom rječitosti i spontanosti koji omogućavaju kontakt s izvornim govornikom. Može sudjelovati u diskusijama o poznatim temama, podupirući svoja gledišta.

C1

Niže Napredno znanje

Uspješno i precizno može formulirati i prenijeti ideje i mišljenja drugim govornicima. Jasno i detaljno može opisati i predstaviti složene teme. Može razumjeti specijalizirane članke čak i kad nisu vezani za vlastitu struku. Može se razgovijetno i spontano izraziti bez dugog traženja izraza. Jezik može koristiti uspješno za društvene i profesionalne svrhe. Bez mnogo muke može razumjeti TV programe i filmove.

C2

Više napredno znanje

Nema problema u razumijevanju bilo koje vrste govornog jezika, bilo živućeg ili emitiranog. Uspješno može sudjelovati u diskusijama na razne teme te upotrebljavati idiome i kolokvijalizme.

 PROCEDURA UPISA

NASTAVA

Program: - Rad u grupi

Program Individualni casovi

PROVJERA ZNANJA

Testiranje za uvid znanja str.jez. mozete izvrsiti na 2 nacina:

1. Provjera znanja sa certifikatom

2. Ulazno testiranje za određivanje nivoa nakon kojeg imate namjeru pohađati trazene kurseve.


PROCEDURA PLAĆANJA

Sve uplate izvrsiti na žiro račun Intelingua d.o.o, br. 1020290000013152 kod Union Banke DD Sarajevo.

Svrha doznake: Uplata za KURS……………….jezika/Provjeru znanja stranog ili bosanskog jezika.

Primalac: Interlingua d.o.o. Sarajevo - Centar za strane jezike, usluge i ostalo obrazovanje.               

dualno ili u grupama od 2-8 kandidata.

1

kandidat

2

kandidata

3

kandidata

4

kandidata

5-6

kandidata

7-8

kandidata

Cijena po polazniku

Cijena po polazniku

Cijena po polazniku

Cijena po polazniku

Cijena po polazniku

Cijena po polazniku

GE

A1-C2

228

198

150

135

120

99

BE

A2-C2

250

228

198

150

135

120

ESP

B1-C2

280

250

228

198

150

135

 
178002