English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Ljetnja škola na moru - Neum-HOTEL STELLA, 399KM, HOTEL ADRIA, Vila Surdup 499KM, uračunat prevoz - 7 dana, a Klek i Komarna u aparthotelima već od 499KM - 599KM sa ili bez prevoza (po izboru). NAUČITE ENGLESKI UZ ODMOR, MORE, LJETO I ZABAVU!! Naša Ljetnja škola engleskog jezika na moru za djecu, teens, odrasle, mlade, porodice je ...
DINAMIČAN KURS - ZA DINAMIČNE LJUDE! DINAMIČNO VRIJEME I OKRUŽENJE!! BRŽE-BOLJE-EFIKASNIJE!! ZA SIGURAN POSAO I KARIJERU KOD POSLODAVACA! Već od 3. maja! ® Jedinstven popust za sve - Programi su : W1-sedmični, 20 časova sedmično; W2-sedmični, 10 časova sedmično; WMP3-16 časova za jedan vikend; MIP4-72 časa za 4 sedmice. Idete na poslovni put? Hitno trebate znanje specifičnog vokabulara nekog od stranih jezika?  Prakticirate govorni jezi...
Njemački u Beču - Wien U suradnji sa školom Actilingua naš centar Interlingua, a kao partner i agent navedene škole, organizuje učenje njemačkog u Beču od 2-52 sedmice, a ovisno o programu. Programi su: Adults Course 16+, Holiday Course 16-19, Summer School 12-17. Za sve informacije možete se obratiti putem emaila ili telefona 00387 33 202-976 ili 259-430. Zadivljujuća kulturna ponuda, raskošna arhitektura i ugodna atmosfera u kavanama i heurigerima obja...
149888