Blog

naucite-kineski-jezik-na-fmtu-u

NOVO! KURS KINESKOG JEZIKA 

Kurs kineskog jezika u EC Interlingua namijenjen je polaznicima koji žele da uče ovaj strani jezik iz hobijaj, ostvare poslovne kontakte sa kineskim firmama ili planiraju da studiraju, žive i rade na kineskom govornom području, itd. Kurs kineskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kurs kineskog jezika može biti grupni ili individualni, online (onlajn) ili ubrzani.


Kineski jezik pripada grupi sino-tibetanskoj porodici jezika. Kineski je tonski jezik jer se značenja riječi menjaju tako što se mijenjaju nivoi visine tona. Standardni kineski poznat kao mandarinski kineski je zvanični jezik u Kini, Singapuru i Tajvanu. Po nekim procjenama oko 900 miliona ljudi govori mandarinski. NOVO! Kurs kineskog jezika. 


PRIJAVE PUTEM EMAILA: info@interlingua.ba

 

Kurs kineskog jezika nivo A1 / 4-6 modula
Vrsta kursa Trajanje modula Cijena (kalkulacija 6-8 polaznika)
Opšti 20 časova (4 sedmice) 150KM+PDV
Individualni Min. Blok od 20 časova 35KM+PDV po času od 45’

Za manje grupe cijena se preračunava na slijedeći način:

7x 195KM+PDV/broj polaznika od 3-5

Za 1-2 polaznika cijena se računa kao kod individualnog programa i to 35KM x Br.časova (min 20)/2-3 polaznika dijele cijenu časa.


Opšti kurs kineskog jezika – Rad u grupi – NIVO A1+

Podrazumjeva 6-8 polaznika i traje 4-6 modula po jednom nivou, ovisno o literaturi. Ovim kontinuitetom nastave, po jedan modul od 20 časova mjesečno, EC Interlingua Vam pruža mogućnost da kurs savladate polako, temeljno, uz redovno pohađanje, kontinuiran rad kod kuće i savremeni pristup predavanjima. Kurs modul može pohađati i manje polaznika 3-5 al se tada cijena po polazniku uvećava.(6x195KM/br. pol).

 


Individualni kurs kineskog jezika A1-A2,

Podrazumjeva kurs za pojedinca. Kurs mogu dijeliti i 2 polaznika po cijeni časa navedenoj u tabeli iznad. Dinamika i trajanje se usklađuju sa potrebama i zahtjevima polaznika. Dinamika rada je usklađena sa progresom polaznika. Sva pitanja, nedoumice, pojašnjenja, ali i nove oblasti, profesionalnim pristupom, omogućeni su samo njemu kao pojedincu.


Tabela i opis nivoa

CEFR – Zajednički nivoi kompetencija


Dinamika

Dinamikom od 4-5x sedmično po 2-3 časa dnevno, intenzivni kurs traje 4 sedmice, prosječno 10 časova sedmično, a dinamikom 2-3x sedmično po 2-3 časa, polu-intenzivni kurs traje 8 sedmica, u prosjeku po 5 časova sedmično.

 


Certifikati i ispiti

Na kraju A1 programa, polaže se završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne. Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u dvije razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru. Certifikat nakon nekog od nivoa vrijedi max 2 godine ukoliko se maksimalno ne koristi strani jezik.  Provjera znanja se može izvršiti i bez pohađanja kurseva ukoliko kandidati posjeduju znanje nekog od nivoa stranog jezika. Provjera znanja košta 150KM+PDV, a svaka druga “refresh” provjera nakon 2 godine 50KM+PDV, kojom se osvježava znanje i datum certifikacije.


Opći podaci

Grupe od minimum 6 do max 8 polaznika, te isključivo u radne dane.

Metodologija predavanja: Princip komunikativne didaktike i Interakcije. Spoj predavanja, analize slučaja, diskusije i praktičnih radionica. TPC metoda: Teach-Practice-Communicate

Predavači: Diplomirani profesori njemačkog, certificirani za oblasti jezičkih vještina.

Uslov: Nema

Upis i start do svakog 5-og u mjesecu, od 11 do 17h!

Adresa: INTERLINGUA, Ul. Branilaca Sarajeva 39/I.

Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust od 10%.


UPIS

Upis na kurseve je do 15. ili 25. u svakom mjesecu, a početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca, obično ponedjeljkom.  Informacije putem Chat Emaila info@interlingua.ba  od 10h-16h


Literatura nije uključena u cijenu

Ostavi komentar