Blog

arabic-coffee

KURS ARAPSKOG / TURSKOG JEZIKA.

Kurs arapskog ili turskog jezika u školi stranih jezika interlingua laguage school, namijenjen je polaznicima koji žele da uče strane jezike iz hobija ili planiraju da žive i rade na turskom ili arapskom govornom području, itd. Kursevi turskog i arapskog jezika se bazira na konverzaciji, brojnim interaktivnim metodama koje omogućavaju da se gramatika savlada kroz razgovor. Kursevi turskog i arapskog jezika mogu biti grupni ili individualni, polu-intenzivni ili intenzivni. U posljednje vrijeme oba jezika su veoma tražena u bih i šire.

ARAPSKI JEZIK Pripada grupi semitskih jezika. Arapski jezik je zvanični jezik u 25 zemalja, kao što su Alžir, Egipat, Jordan, Izrael, Libija, Irak, Maldivi, Saudijska arabija, Tunis, Ujedinjeni arapski emirati, itd. više od 200 miliona ljudi ga govori kao maternji jezik. Arapski je šesti jezik po broju govornika i jedan je od zvaničnih jezika ujedinjenih nacija.

TURSKI JEZIK je turkijski jezik. zvanični je jezik u turskoj i jedan od zvaničnih jezika na kipru. Govore ga turski emigranti u Grčkoj, Makedoniji, Bugarskoj, kao i u zapadnim zemljama Evrope – Njemačkoj, Austriji, Švajcarskoj itd. Govori ga preko 72 miliona ljudi u turskoj i nekoliko miliona emigranata.


 

Kursevi arapskog i turskog jezika – cijena
Vrsta kursa Trajanje modula Cijena (kalkulacija 7-8 polaznika)
Opšti 20 časova (4 sedmice) 150KM + PDV
Individualni Min. Blok od 20 časova 30KM+PDV po času od 45’

Sličnosti

 


Rad u grupi

Opći kurs arapskog ili turskog jezika 

NIVO A1-A2

Podrazumjeva 4-8 polaznika i traje 3-5 modula po jednom nivou, ovisno o literaturi. Ovim kontinuitetom nastave, po jedan modul od 16 časova mjesečno, EC Interlingua Vam pruža mogućnost da kurs savladate polako, temeljno, uz redovno pohađanje, kontinuiran rad kod kuće i savremeni pristup predavanjima.


Individualni rad

Opći kurs arapskog/ turskog jezika 

NIVOI A1-A2

Podrazumjeva kurs za pojedinca. Kurs mogu dijeliti i 2 polaznika po cijeni časa navedenoj u tabeli iznad. Dinamika i trajanje se usklađuju sa potrebama i zahtjevima polaznika. Dinamika rada je usklađena sa progresom polaznika. Sva pitanja, nedoumice, pojašnjenja, ali i nove oblasti, profesionalnim pristupom, omogućeni su samo njemu kao pojedincu.


CEFR

A1 – PRIPREMNI

Pripremni stupanj namijenjen je svima koji se po prvi puta susreću sa ovim stranim jezicima Polaznici će na ovome stupnju na arapskom jeziku, prvi modul, kao preduslov A1, naučiti prvo arapsko pismo, te na A1 osnove arapskog ili turskog jezika i steći osnovne komunikacijske vještine. Moći će predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima. A1 – FINALNI TEST


Tabela i opis nivoa

CEFR – Zajednički nivoi kompetencija


Dinamika

Dinamikom od 4-5x sedmično po 2-3 časa dnevno, intenzivni kurs traje 4 sedmice, prosječno 10 časova sedmično, a dinamikom 2-3x sedmično po 2-3 časa, polu-intenzivni kurs traje 8 sedmica, u prosjeku po 5 časova sedmično.


Certifikati i ispiti

Na kraju ovog programa, Njemački A1, polaže se završni ispit uz dodjelu diplome za uspješne. Ukoliko polaznici pohađaju pojedinačne module mogu dobiti samo Certifikat o pohađanju kurs-modula. Organiziran u dvije razine težine i nudi najmanje 400 vokabular pojmova i fraza. Svaka jedinica uključuje test čitanja, razumijevanja gramatike i vokabulara i vještina govora, pisanja i slušanja i to kroz pismenu i usmenu provjeru. Certifikat nakon nekog od nivoa vrijedi max 2 godine ukoliko se maksimalno ne koristi strani jezik.  Provjera znanja se može izvršiti i bez pohađanja kurseva ukoliko kandidati posjeduju znanje nekog od nivoa stranog jezika. Provjera znanja košta 150KM+PDV, a svaka druga “refresh” provjera nakon 2 godine 50KM+PDV, kojom se osvježava znanje i datum certifikacije.


SYLLABUS

klikni na link: Syllabus arapaki i turski A1


UPIS SVAKE ZADNJE SEDMICE U MJESECU, A POČETAK NASTAVE SVAKE PRVE SEDMICE NAREDNOG MJESECA.


 

Ostavi komentar